Genel

Vatandaşlık haklarımız nelerdir?

Vatandaş: Aynı topraklar üstünde yaşamakta olan ve aynı devlete bağlı bireylere denir. Vatandaşlık önemli ve kutsal bir bağdır. Vatandaşlık hak ve görevleri dörde ayrılır. Dilerseniz öncelikle görevlere kısaca değinelim…

Vatandaşlık Görevleri Nelerdir?

1-SEÇME VE SEÇİLME HAKKI:
Milletvekili, muhtar, belediye başkanı ve diğer temsilcilerin katılmış olduğu seçme işine seçim denir. 18 Yaşını dolduran her Türk genci seçme hakkına sahiptir. Seçimlere katılmak fertlerin hakkıdır.

2-KANUNLARA UYMAK:
Devlet toplumumuzun düzenini sağlamak amacıyla kurallar koyar. Aile okul ve toplum kurallarına uymak bizlere yarar sağlar. Kanunlara uymayanlar cezalandırılır. Kanunlara uyulmadığı zaman toplumumuzun düzeni bozulur. Kanunlara uymazsak suçlu duruma düşeriz.

3-VERGİ VERMEK:
Devletin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için insanlardan aldığı paraya vergi denir. Vergi paraları bizlere: yol, okul, hastane, okul, köprü olarak geri döner. Ülkemizdeki vergiler belli başlı şunlardır: Gelir vergisi, kurum vergisi, gayrimenkul vergisi, damga vergisi ve katma değer vergisidir.

4-ASKERLİK YAPMAK:
TC vatandaşı ve sağlıklı olan 20 yaşındaki herkes askere gider. Yurtta ve Dünyada geleceğimizi güvence altına almak güçlü bir orduyla olur. Ülkemizi korumak için Türk Silahlı Kuvvetleri çalışır. Bunu da hava, kara, deniz kuvvetleri ile sağlarlar.

Vatandaşlık Temel Haklarımız Nelerdir?

Vatandaşlık hakları, insanların doğuştan sahibi olduğu evrensel nitelikte olan haklardır. Vatandaşlık hakları 3 bölümden oluşmaktadır; Bunlar kişilik hakları, sosyal ve ekonomik haklar ve siyasi haklardır. Bugün kişilik haklarını detaylı şekilde gözden geçireceğiz.

Kişi Hakları

Kişi haklarının ana hakkı yaşamaktır. Vatandaşlık temel hak ve özgürlüklerin uygulanması evvela yaşama hakkına bağlıdır. Herkes bir diğerinin yaşama hakkına saygı göstermelidir. Kişi haklarının 13 tane temel hakkı vardır ve bunlar;

 1. Yaşama hakkı,
 2. Kişi dokunulmazlığı,
 3. Kişi hürriyeti ve güvenliği
 4. Özel hayatın gizliliği ve korunması
 5. Yerleşme ve seyahat hürriyeti
 6. Din ve vicdan hürriyeti.
 7. Düşünce ve kanaat hürriyeti
 8. Bilim ve sanat hürriyeti,
 9. Basın ve yayınla ilgili hürriyetler
 10. Toplantı hak ve hürriyeti
 11. Mülkiyet hakkı,
 12. Hak arama hürriyeti.
 13. Temel hak ve hürriyetlerin korunması

Yaşama Hakkı

– Yaşama hakkı, bütün hakların temelinde olduğu için hiçbir şekilde engellenemez.

Kişi Dokunulmazlığı Hakkı

-Kişinin hem beden hem ruh bütünlüğüne dokunulmamasını ve kimseye işkence yapılamayacağını ifade eder. Bu hak, kişinin yaşamasını ve vücut bütünlüğünü güvence altına almaktadır.

Özel Hayatın Gizliliği

-Kişilerin özel yaşamı da devlet tarafından güvence altına alınmıştır. Bu hakla ilgili olarak kanunda, ”Herkes özel yaşamına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.” ifadesi yer almaktadır.

Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü

– Yerleşme ve seyahat özgürlüğü, kişinin istediği yerde oturmasını veya seyahat edebilmesini kapsar. Bu hakla ilgili olarak kanunda, “Herkes, yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir.” ifadesi yer almaktadır.

Din ve Vicdan Özgürlüğü

– Din ve vicdan özgürlüğü, kişinin istediği bir dine inanmasını ve ibadetlerini serbestçe yapabilmesini kapsar. Din, demokratik devletlerde serbestçe kullanılırken baskıcı yönetimlerde bu özgürlüğün kullanılması zordur.

Düşünce, Kanaat ve İfade Özgürlüğü

– Düşünce ve bir konuda karar verebilme, insana özgü özelliklerin başında gelir. İnsanın geliştirilebilmesi ve kişilik kazanabilmesi için özgürce düşünebilmesi gerekir.
– Demokrasi ile düşünce ve kanaat özgürlüğü arasında sıkı bir ilişki vardır. Anayasamızın 25. maddesinde, ‘Herkes düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir.” ifadesi yer almaktadır.

Bilim ve Sanat Özgürlüğü

– Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme hakkına sahiptir. Demokratik devlet, bilim alanında çalışanları teşvik eder. Sanatçıyı korur. Bilimsel çalışmaları teşvik eder.

Basın ve Yayın Özgürlüğü

– Basın özgürlüğü, insanların görüşlerini gazete, kitap, dergi ve televizyon gibi araçlarla topluma duyurabilmesini ifade eder. Basın özgürlüğü, insanların okul dışında da eğitilmesine imkan sağlar.

Toplantı Hak ve Özgürlüğü

– Bu özgürlük kişilerin toplu halde düşüncelerini açıklamasını ifade eder. Düşünce özgürlüğünün devamı olan bu özgürlük, dernek kurma özgürlüğünü de kapsar.

– Bu demokratik hakkın kullanılmasında diğer kişilerin hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi gerekir.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması

– Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ancak kanunla yapılabilir.
– Devlet, temel hak ve hürriyetleri ancak belli bir ölçüde sınırlayabilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu