BilimGenel

Thomas Hobbes Kimdir?

Thomas Hobbes Kimdir?Kendi boğazlarından ve rahatlarından başka bir şeyi düşünmeyen kişiler, inceleme zahmetine girmektense, herhangi bir saçmalığa inanmaya razıdırlar.” sözünü hiç duydunuz mu? Bugünkü yazımızda Thomas Hobbes Kimdir? sorusuna Thomas Hobbes’un Felsefesi, Thomas Hobbes ve Leviathan ile Thomas Hobbes’un Eserleri başlığı ile yanıt vereceğiz. İyi okumalar.

Thomas Hobbes portrait 1
Thomas Hobbes Kimdir?

15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Felsefesi Adlı Yazımızı Buradan Okuyabilirsiniz.

Thomas Hobbes Kimdir?

Thomas Hobbes Kimdir? Thomas Hobbes 5 Nisan 1588 – 4 Aralık 1679 tarihleri arasında yaşamış İngiliz filozofudur. Leviathan(1651) adlı çalışması ile batı siyaset felsefesine yol gösterici olmuştur.  Ayrıca tarih, geometri, etik gibi pek çok alanla ilgilenmiş ve eserler vermiştir.15 yaşındayken Oxford’da skolastik mantık ve Aristotales felsefesi üzerine eğitim almıştır. 22 yaşına geldiğinde, Lord Hardwick’in öğretmenliği görevini üstlenmiş ve öğrencisiyle birlikte bir geziye çıkmış ve İtalya durağında Galilei’yi ziyaret etmiştir.

Hobbes, 1637 yılında İngiltere’ye dönmüş ve bu sırada kral ve parlamento arasında egemenlik yarışı başlamıştır. Thomas Hobbes da “Elements of Law Natural And Politic” aslı eseri ile kral yanlısı bir tutum sergilemiştir ve bu eser İngiltere’de elden ele dolaşır. İlerleyen dönemde kral karşısında güç kazanan parlamento, kral yanlılarını tutuklamaya başlar. Thomas Hobbes da güvenliğinden endişe duyduğu için Fransa’ya kaçar. Ancak ilerleyen dönemlerde din hakkındaki görüşleriyle Fransa’nın tepkisini çeker. Burada da güvende olamayacağını anlayarak İngiltere’ye geri döner. Tanrı hakkındaki görüşlerinden dolayı, İngiltere’de bir dönem eserlerinin yayınlanması yasaklanır. Bu nedenle bir süre din ve siyaset hakkında yazılar yazmaz. 1673 ile 1676 yılları arasında Homeros’un eserlerini İngilizceye çevirir.

Thomas Hobbes Kimdir
Thomas Hobbes

Thomas Hobbes’un Felsefesi

Thomas Hobbes’un Felsefesi dört büyük eserinde izah edilmiştir. Bunlar,1642’de basıldığı tahmin edilen De Cive‘den başka 1650’de basılan De Corpore Politico, De Homine (1658) ve ünlü eseri Leviathan‘dır. Bu eserleriyle Hobbes fizik, fiziyoloji, psikolojiden yararlanarak umumi bir felsefe sistemi inşa etme amacını gerçekleştirmeye çalışmıştır. De Corpore fizik ve fiziyoloj ile ilgilidir. De Homine insan psikolojisi hakkındadır. Nihayet De Cive ve Leviathan da birer toplum tetkiki olarak kabul edilebilir.

Thomas Hobbes, bilginin kaynağı ve sonuçları itibariyle empirik olduğunu, tüm bilgilerimizin temelinde duyumların, duyu-deneyinin bulunduğunu, zaman ve mekanın yalnızca hayali tasarımlar olduğunu, felsefenin ise sonuçlardan nedenleri, nedenlerden de sonuçları çıkarsama faaliyetine karşılık geldiğini öne sürmüştür.  Yaşadığı süre boyunca biri entelektüel, diğeri siyasi iki devrime tanıklık etmiştir.

Bu devrimlerden siyasi olanı, yani mutlak monarşinin parlamenter demokrasinin temsili kurumlarıyla sınırlanması söz konusu olduğunda, Hobbes tam bir karşı devrimcidir. Ancak entelektüel devrim, yani Ortaçağ’ın tanrı merkezli ve Aristotalesçi dünya görüşünün bırakılarak, yeni doğa bilimleriyle, mekanik açıklamanın ve deneysel yöntemin benimsenmesi söz konusu olduğunda, o tam bir devrimcidir.

Hobbes’un felsefesi, bilim ve felsefe arasında bir ayrım yapmaz. Hobbes, bilimsel yöntemin kapsamını kişilere ilişkin araştırmayla siyaseti de içine alacak şekilde genişletmekten meydana getirmiştir. Her problemin ilke olarak doğa bilimlerinin yöntemleriyle çözülebileceğine inandığı, doğa bilimlerinin yöntem ve araştırmalarının kişileri ve siyaseti açıklamak için de kullanılabileceğini savunduğu için pozitivist bir düşünür olduğu söylenebilir.

Thomas Hobbes Leviathan
Thomas Hobbes-Leviathan

Thomas Hobbes ve Leviathan

Thomas Hobbes ve Leviathan, Thomas Hobbes kimdir? sorusuna verilecek en iyi cevaptır. Hobbes’un siyaset felsefesi alanında en önemli eseri Leviathan’dır. 1651 yılında İngiltere ve Fransa’da yayınlanmış ancak her iki ülkedeki monarklar tarafından tepki görmüştür. Leviathan kitabının kapağında bir elinde kılıç diğer elinde asa tutan bir dev vardır. Kılıç gücü ifade ederken asada otoriteyi ifade eden bir metafordur. Aslında bu devletin metaforik bir anlatımıdır. Güç ve otorite devletin vazgeçilmez iki özelliğidir. Devlet kendisine itaat edilmesini sağlayan zorlayıcı bir güce ve o gücü bireylere kabul ettirebilecek sınırsız bir otoriteye sahiptir. Thomas Hobbes’e göre insanlar Leviathan veya devlete doğal haklarını iki türlü bırakır:

 • Varolan haklarından feragat ederek
 • Haklarını devrederek

Thomas Hobbes’un Eserleri

Thomas Hobbes’un eserleri, Thomas Hobbes Kimdir? adlı yazımızın son bölümünü oluşturuyor.
 • Leviathan
 • Elementa Philosophica De Cive (Yurttaşlık Felsefesinin Temelleri)
 • Behemoth
 • Human Nature and De Corpore Politico
 • De Corpore
 • De homine
 • Writings on Common Law and Hereditary Right
 • The English works of Thomas Hobbes of Malmesbury
 • Man and citizen
 • Hobbes and Bramhall on Liberty and Necessity
 • The Metaphysical System Of Hobbes
 • The Correspondence
 • De la nature humaine
 • The History of the Grecian War
 • The English works
 • Victoria: A Novel of 4th Generation War

Kaynak: https://dergipark.org.tr/en/pub/auhfd/issue/42819/517627

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu