Genel

Sosyal ve ekonomik haklar nelerdir?

Sosyal ve ekonomik haklar, belirli bir toplum içerisinde yaşamakta olan her vatandaşa, insanlık onuruna yaraşır bir hayat düzeyi oluşturmak, eşitliği ve toplumsal dengeyi sağlamak amacı ile sosyal ve ekonomik haklar tanınmıştır. Eğitim ve öğrenim hakkı, ailenin korunması, çevre, sağlık-ve konut hakkı, gençliğin korunması ve sporun desteklenmesi, tarih, kültür ve tabiat korunması, çalışma hakkı, tüketici hakları gibi haklar; vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamayı ve çalıştıklarının karşılığını almasını hedefleyen haklardır. Sosyal ve ekonomik haklar, bizlere bu özgürlükleri sağlamasının beraberinde başkalarının haklarına saygılı olma ve bu hakları çiğnememe mecburiyeti da getiren en önemli haklardandır.

Sosyal ve Ekonomik Haklar Nelerdir?

Ailenin Korunması

Ailenin korunması hakkı, toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Evrensel haklar statüsünde olup her bireyin ailenin korunması hakkı bulunmaktadır. Devlet tarafından koruma sağlanması bireyin ve ailenin hakkıdır.

 Eğitim Ve Öğrenim Hakkı

Eğitim ve öğretim hakkı, kimse tarafından engellenemez. Eğitim ve öğretim devlet gözetimi altında çağdaş biçimde yapılması gerekilmektedir. Gerekirse kanun ile tespit edilip eğitim ve öğretim düzenlenir.

Çalışma Hakkı

Çalışma hakkı, vatandaşlara özgürce edinebilecekleri bir işle yaşamlarını sağlama fırsatı sunar. Güvenli bir iş imkanı sunabilmek adına devlet çalışmalar yapmaktadır.

Konut Dokunulmazlığı Hakkı

Konut dokunulmazlığı hakkı, herkes evinde ailesi ile birlikte rahatsız edilmeden bir yaşam sürme hakkına sahiptir. Kanunda, ”Kimsenin konutuna dokunulamaz. Kanuna bağlı hakim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan mercinin emri bulunmadıkça, kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz.” ifadesi yer almaktadır.

Eğitim Hakkı

Eğitim Hakkı, İnsanların en önemli özelliklerinden birisi de eğitilebilen bir varlık olmasıdır. İnsanın bu özelliğinin geliştirilmesi eğitim hakkının olmasına bağlıdır. Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz.
– Hiçbir kimse eğitim hayatımıza engel olamaz. Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim ve öğretim ülkemizde Atatürk İlke ve İnkılapları’na göre düzenlenir. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

Sağlık Hakkı

–  Sağlık hakkı, insanların temel haklarından biridir. İnsanların sağlıklı yaşayabilmeleri için, öncelikle koruyucu önlemlerin alınması gerekir.

Temel vatandaşlık haklarımızdan olan  sosyal ve ekonomik haklarinsanların ekonomik ve sosyal gelişme konusunda kendilerini daha güvenli bir biçimde optimize etmelerine çok büyük bir katkıda bulunacaktır.

Siyasi hakları nelerdir?

1-Türk vatandaşlığı
2-Seçme ve seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma
3-Siyasi parti kurma, partilere girme ve partiden ayrılma hakkı
4-Kamu hizmetine girme hakkı
5-Vatan hizmeti
6-Vergi ödeme
7-Dilekçe hakkı
Türk anadan veya Türk babadan doğan herkes Türktür.
Vatandaşlıktan çıkarılma kararına karşı yargı yolu kapatılamaz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu