Sağlık

Sağlık Güvencesi Olmadan Hastaneye Gidilir Mi?

Sağlık her dönemde bütün insanlar için vazgeçilmezdir. Sağlık hizmetleri ise gerektiğinde kullanılmakta olan çok büyük bir ihtiyaçtır. Gönül elbette herkesin sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmasını ister. Fakat herkes tarafından bilinen bir gerçek sağlık için verilen hizmetler belirli maliyeti olan hizmetlerdir. Bu anlamda sağlık güvencesi olan insanlar çok şanslı olsalar da bazı nedenlerden dolayı hiçbir sağlık güvencesi olmayan insanlar da mutlaka vardır.

Sağlık güvencesi olmadan hastaneye gidilir mi? sorusuna cevap vermeden önce sağlık güvencesinin tanımını yapmak konunun daha net anlaşılmasını sağlayacaktır.

Sağlık Güvencesi Olmadan Hastaneye Gidilir mi?

Sağlık güvencesi, herhangi bir hastalık, kaza ya da ani bir sakatlanma durumunda en yakın sağlık ocağı, aile hekimliği ya da hastaneye giderek ücretsiz olarak, muayene ve tedavi olmaya olanak tanıyan bir uygulamadır. Uygulamada 2 çeşit sağlık güvencesi vardır.

  • Genel sağlık; Ekonomik gücü ve istekleri gözetilmeden ortaya çıkan herhangi bir hastalık sorunu ya da hayati risk karşısında toplumdaki bütün insanların sağlık hizmetlerinden aynı oranda ve etkin bir şekilde faydalanmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Genel sağlık sigortası kapsamı dahilinde olanlar ise şunlardır; Sigortalı çalışanlar, kendi ad ve hesaplarına çalışanlar, devlet memurları, isteğe bağlı sigortalı olanlar, kurumdan aylık alanlar, stajyer avukatlar, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği alan herkes genel sağlık sigortası kapsamına girmektedir.
  • Özel sağlık güvencesi denildiğinde anlaşılması gereken ise, profesyonel anlamda sigorta hizmeti veren şirketler vardır ve bu şirketlerle yaptığınız anlaşma oranında ödediğiniz primi karşılığı sağlık hizmetlerinden yararlanmak mümkün olmaktadır. Özel sağlık sigorta şirketleri ile Sağlık Bakanlığı’nın güvencesi altındadır.

Sigortasız çalışanların, işsizlerin ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişilerin araştırdıkları ve sürekli sordukları bir soru sağlık güvencesine sahip olmayanlar sağlık hizmetlerinden yararlanabilir mi? Sorusudur. Aile Hekimliği Hizmetleri sağlık ocakları tarafından verilen ve ücretsiz olan hizmetlerdir. Sağlık ocağındaki hizmetlerden yararlanabilmek için herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmaları şart değildir. Aile hekimliği hizmetinden işsiz olanlar ve sosyal güvencesi olmayanlar da faydalanabilir. Sağlık ocaklarındaki aile hekimleri tarafından herhangi bir ücret ödemeden muayene olabilirler. Bu esnada para ödemezler fakat ilaç yazıldığı takdirde ilaçlarını eczaneden almak üzere gittiklerinde sisteme düşmüş olan muayene ücreti ilaçlarla birlikte ödenmek zorundadır.

Sosyal güvencesi olmayan kişiler muayene, tahlil, röntgen ve ameliyat gerektiren durumlarda ameliyat masraflarını ödemek koşuluyla sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

Sosyal Güvence Olmadan Sağlık Hizmetlerinden Yararlanılabilen Durumlar Nelerdir?

sağlık güvencesi

Herhangi bir sosyal güvencesi olmadığı halde ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaya olanak tanıyan istisnai durumlar vardır. Bu istisnai durum ve kişiler şunlardır;

  • Trafik kazası, trafik kazası geçirerek herhangi bir hastanede tedavi görmek zorunda kalan kazazedenin tedavi ve müdahale masrafları ücretsiz olarak karşılanır.
  • İş kazası, sigortası olmadan çalışan ve iş kazası geçiren kişilerin sigortası olmadığı halde yapılan müdahale masrafları işveren tarafından ödenmektedir. Bunun nedeni ise işçi işe başladığı gün sigortası başlamış kabul edilmektedir.
  • Meslek hastalıkları
  • 18 yaş altı çocuklar, herhangi bir şekilde anne ve babası işsiz veya sağlık güvencesi olmayan 18 yaş altı çocukların hastane ve muayene tahlil ücretleri alınmadan bakılmak zorundadır. 18 yaş altı çocukların her türlü teşhis ve tedavi masrafları devlet tarafından ödenmektedir.
  • Hamile kadınlar, hamile kadınların hamilelikten kaynaklanan bütün hastane masrafları y

Sayılan bu kişilerin herhangi bir sağlık güvencesi olup olmadığına bakılmadan sağlık ihtiyaçları giderilir ve bu giderler SGK’ye fatura edilerek SGK tarafından ödenir. İstisna olarak sayılan bu kişilerin Her çeşit sağlık ihtiyaçları muayene, yataklı tedavi, yapılan tahlil ve tetkikler ile ilaç ihtiyaçları tamamen ücretsiz olarak ödenmektedir.

Hastanelerin acil servislerindeki durum ise şu şekilde ilerler. Sağlık durumu acil olmadığı halde doktora kolay ulaşmak ya da buna benzer nedenlerle acil servisi kullanmak ücret ödemeyi gerektirir. Fakat durumun gerçekten bir aciliyeti olduğu kanıtlanır ve başvuran hastanın sağlık sigortası ya da herhangi bir sağlık güvencesinin olmaması durumunda acil servisin yaptığı bütün müdahale ve tıbbi hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilir. Acil servis hizmetlerinden faydalanabilmek için mutlaka yanınızda kimliğinizin olması gerekmektedir acil hizmet denilen hizmet sadece ilk 24 saati kapsar.

Sağlık Sigortası Olmayanlar Nereye Başvurabilirler?

Herhangi bir sağlık güvencesi olmayanlar ya da işsiz olanlar kaymakamlıklarda ki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurabilirler. Yaptıkları başvurunun sonrasında gelir testi yapılır. Yapılan Gelir testi sonucunda hesaplanacak olan genel sağlık sigortası primi ödenerek sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları mümkün olacaktır.

genel sağlık sigortası kapsamına giren ve sigorta primlerini düzenli ödeyenler sağlık ocaklarının verdiği bütün hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanmaktadırlar bu ücret ilaçlarına eczaneden alırken ilaç ücretine eklenerek ödenmektedir. Devlet hastanelerinde sigortası değil hiçbir sağlık güvencesi olmayanlar muayene ücreti olarak 30 lira ödemek durumunda kalırlar. sigortasız olanlar işsiz olanlar ve misafir olanlar aile hekimliği hizmeti almak için sağlık ocaklarına başvurabilirler.

Herhangi bir sağlık sigortası olmayan kişilerin ameliyat olmaları durumunda gereken ücreti ödemeleri gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu