GenelSağlık

Psikoloji Nedir? Psikoloji Hakkında Derin Bilgiler

Psikoloji Nedir? Psikoloji Hakkında Derin Bilgiler

Psikoloji nedir?” sorusunun cevabı, basit cümleler ve tanımlarla geçiştirilecek kadar yüzeysel değildir. Bu sorunun cevabı son derece derin ve birçok kavramı birleştiren bir cevaptır.

Psikoloji nedir kısaca, zihin ve insan davranışlarının bilimsel olarak tanımlandırılması, sınıflandırılması ve anlamlandırılmasına yardımcı olan bir bilim dalıdır.

Psikolojinin tıp ve bilim dünyasında “Merkez Bilimi” olarak tanımlandığı görülür. Bunun nedeni ise içerisinde; sosyal bilimler, tıp bilimleri ve eğitim gibi önemli dalları barındırıyor olmasıdır. İnsan yaşamının, insanlık tarihinin ve insan hayatının anlamlandırılması konusunda psikolojinin önemi oldukça büyüktür.

Psikolojinin net bir şekilde anlaşılabilmesi adına 8 farklı parçaya bölündüğü ve 8 farklı çeşit üzerinden irdelendiği bilinir. Davranışsal sinirbilim, klinik psikoloji, karar bilimi, kavramsal psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, nicel psikoloji, nicel ve zihinsel engeller, şuan için bilinen en net psikoloji çeşitleri kavramları olarak tanımlanabilirler.

Psikoloji nedir?” sorusunun cevabı her ne kadar tek bir tanım üzerinden yapılsa da söz konusu psikoloji çeşitleri, bu sorunun cevabını net bir şekilde almanız konusunda kilit rolü oynar.

Psikoloji Çeşitleri Nelerdir?

Psikoloji Çeşitleri
Psikoloji Çeşitleri

Psikoloji çeşitleri nelerdir?” sorusu, temel sorumuz olan “Psikoloji nedir?” sorusunun detaylarına inmemize yardımcı olan bir sorudur. 8 farklı psikoloji çeşidinin olduğunu belirtmiştik. Peki, bu çeşitler psikolojide ne gibi durumları ve davranışları inceler?

Davranışsal Sinirbilim

Davranışsal sinirbilim, beyni birçok yönüyle ele alan bir psikoloji alt dalıdır. Beynin işleyişinin cinsiyete göre nasıl farklılık gösterdiği, insanın gelişim sürecinde ve yetişkinliğe geçiş sürecinde beyninin nasıl etkilendiği gibi önemli konuları ele alır. Bunların yanı sıra stres ile beyin arasında nasıl bir bağın olduğu da davranışsal sinirbilimin irdelediği konular arasında yer alır. İnsan yaşamı boyunca beyin plastisitesi ve nörojenez gibi durumların da bu kapsam içerisinde olduğu bilinir.

Klinik Psikoloji

Klinik psikoloji, insanın duygu durumu başta olmak üzere duygu durumuna ufak da olsa değinen her türlü psikoloji alanıyla ilgilenir. Ayrıca duygu durum bozuklukları ve kişilik bozuklukları gibi durumların tedavisi de klinik psikolojinin alanına girer. Ayrıca egzersizin insan psikolojisi ve duygularındaki etkisinin incelenmesi konusunda da klinik psikoloji büyük önem taşır.

Karar Bilimi

Karar bilimi birtakım sorulara cevap arayan bir psikoloji yaklaşımıdır. Bireyin yaşadığı sosyal çevre, bilişsel ve duygusal süreçlerin, karar ver yargı mekanizmasında etkisi nedir? Sayısal yeteneğin yaşamsal kararları nasıl etkiler? Beyin inançları nasıl temsil eder? Kara bilimi temelinde bu sorulara cevap arar.

Kavramsal Psikoloji

Kavramsal psikoloji, beynin günlük hayatta en çok kullanmış olduğu fonksiyonları inceler. Karar verme, hafıza, eylem, görüntü işleme, algılama ve model tabanlı yaklaşımlar gibi konular kavramsal psikoloji başlığı altında irdelenir.

Gelişim Psikolojisi

Beynin gelişim sürecini inceleyen gelişim psikolojisi, sadece beynin gelişimini değil aynı zamanda; biliş, davranış ve öğrenme gibi durumlarını da ele alır. Beynin davranışında çevresel ve genetik faktörlerin nasıl işlediğine dikkat çeker.

Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji, beynin sosyallik algısı üzerinden yoğunlaşır. Bu algıyı çözebilmek adına birtakım sorular sorar. Sosyal davranışı etkileyen ve destekleyen faktörler nelerdir? Sosyal etkileşimler beynin genel yapısını nasıl etkiler? Gibi birçok sorunun cevabı, sosyal psikolojide yer alır.

Nicel Psikoloji

Psikolojik verilerin analizi konusunda nicel psikoloji devreye girer. Psikolojik verilerin nicel yöntemler ile geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve uygulanması gibi konular nicel psikolojide yer alır.

Gelişimsel ve Zihinsel Engeller

Gelişimsel ve zihinsel engeller, psikolojinin en farklı türlerinden biri olarak bilinir. Engelli kişilerin ailelerine nasıl destek olunması gerekir? Zihinsel engellilik ve down sendromu gibi durumlar beyin gelişimine nasıl etki eder? Zihinsel engelli ve otizm gibi sorunları olan bireylerde psikolojik açıdan sağlıklı hissedebilme güdüsü nasıl kazandırılır? Tüm bu sorular gelişimsel ve zihinsel engeller dalında incelenir. Psikolojinin en farklı alanlarından biridir.

Psikoloji Ne İşe Yarar?

Psikoloji nedir?” sorusu kadar “psikoloji ne işe yarar?” sorusu da büyük önem taşır. Psikolojiyi tam olarak anlayabilmek adına ne işe yaradığını öğrenmek gerekir.

Psikoloji, insan davranışlarını önceden görebilmeyi, davranışlara göre aksiyon alabilmeyi ve psikolojik olarak etkilemeyi sağlar. Bu nedenle de insan hayatına etki eden hemen her bilim dalı için büyük önem taşır. Sağlık alanının vazgeçilmezlerinden biri olan psikoloji, her bireyin duygu durumunu anlamayı ve her bireye nasıl davranılması gerektiğini öğretir. Psikoloji olmadan, psikolojik travmaların atlatılması mümkün olmaz. Kişinin ruh ve beden sağlığının tedavisi konusunda psikolojinin önemli bir rol oynadığı rahatlıkla söylenebilir.

Psikolojinin eğitim alında da büyük önem taşıdığı bilinen bir gerçektir. Bazı verilerin veya bilgilerin, karşı tarafa ya da farklı bireylere nasıl aktarılacağı konusunda psikoloji biliminin büyük önem taşıdığı söylenebilir. Psikolojinin aynı zamanda pazarlama faaliyetlerinde de fazlasıyla kullanıldığı söylenebilir. Kısacası, insan hayatının olduğu her yerde mutlaka psikoloji yer alır.

Uygulamalı Psikoloji nedir?

Uygulamalı psikoloji, kişilerin davranışlarında ki değişiklikleri, profesyonel kişiler tarafından çözüme dayalı bilgilerin uygulanmasıdır. Burada ki amaç, kişisel bozuklukları ve sosyal bozukluğu tedavidir.

Ters psikoloji nedir?

Ters psikoloji, kişi doğru olarak değil tam tersi ile ikna edebilme yöntemi veya uygulaması diyebiliriz. Buna bir örnek verelim; Çocuklara yemek yeme alışkanlığı için şöyle bir uygulama içerisine çoğumuz girmiştir;”Bunu o yemesin ben yerim” kelimesi ile ona aslında yemeği yedirmektir. İşte bu uygulama ters psikoloji örneğidir.

 

Deneysel psikoloji nedir?

Deneysel psikoloji, Matematik, gözlem ve deneyler kullanılarak psikolojiyi anlama tanımıdır. Sonuçların doğa bilimleri gibi kanıt ve gözlemlerle ilişkilendirilmeye çalışılır.

Pozitif psikoloji nedir?

Pozitif psikoloji, İnsan yaşantısında ki kötü durumları olumlu karşılamaya yönelik yapılan tarihçesi henüz yeni oluşumdur. Onca savaşlar, ölümler, açlık varken ne gerek var buna gibi sorular pozitif psikoloji için pek anlam ifade edilmediği söylenmektedir.

Bilişsel psikoloji nedir?

Bilişsel psikoloji, algı, hafıza, hayal etme, dil (konuşma), problem çözme ve karar verme gibi olguları inceleyen psikolojinin alt dalıdır. Bilişsel psikoloji daha çok araştırma temellidir. Bundan dolayı psikolojinin diğer alt dallarını da etkilemektedir.

Psikolojinin Tarihçesi

Psikoloji Nedir?
Psikoloji Nedir?

Psikoloji nedir?” sorusunun cevabını ararken mutlaka tarihçesine de göz atmak gerekir. Böylelikle psikolojinin geçmişten bugüne nasıl gelişim gösterdiği ve kaç yıllık bir bilim olduğu rahatlıkla görülebilir.

Psikoloji 1800’lü yılların ortalarına doğru net bir tanım kazandı. 1800’lü yıllara kadar psikoloji, felsefe ve fizyoloji olarak tanımlanıyordu. 1800’lerden sonra psikoloji resmi bir kavram olarak benimsendi. 1879 yılında Leipzig Üniversitesi dünyanın ilk psikoloji laboratuvarını açtıktan sonra “psikoloji” kavramının çok daha net bir şekilde öne çıktığı görüldü.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu