Genel

Platon Kimdir?

Platon kimdir? Sorusuna yanıt olarak, ilk önce MÖ 428/7 ya da 424/423 yıllarında doğduğunu ve MÖ 348/7 yıllarında öldüğünü söyleyebiliriz. Platon, Sokrates’in öğrencisiydi. Dionysos’tan okuma yazma eğitim aldı. Anne ve babası Ariston ve Periktione (ya da Potone)’dir. Argoslu güreşçi Ariston’un yanında beden eğitimi gördü ve bu öğretmeni ona beden gücünden dolayı Platon ismini verdi. Aleksandros’un “Filozoflar Zinciri” adlı eserinde söylediğine göre gerçek ismi Aristokles’tir.

Siyaset üzerine eserler bırakmasına rağmen gerçek hayatta siyasete girmedi. Edebi değeri yüksek ve şiirsel yönü de bulunan felsefe eserleri bırakmıştır. Bunda edebiyat eğitimi almış olmasının büyük rolü vardır.
Soru sorarak ve cevap vererek tartışma biçimini edebiyata ilk o getirmiştir. Felsefede antipod, öge, diyalektik, nitelik, çarpanları eşit olmayan sayı, belli sınırlar içinde kalan düzlem ve tanrının öngörüsü kavramlarını da ilk kullanan odur.

epistemoloji ile ilgili kitaplar

Platon batı felsefe tarihinin ilk büyük filozofu ve felsefesi, modern batı felsefesinin temelidir denilebilir. Platon, idea kuramı ile felsefe tarihinde bir devrim yapmıştır. Kurama göre algıladığımız dünya ideaların yansımalarından ibaretti. Bir de ayrı olarak idealar dünyası vardı.
Hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile birlikte felsefe tarihinin en etkili ismidir ve iddialarının büyük bir kısmı bugün hâlâ önemini korumakta, tartışılmakta ve çoğu düşünceye katkıda bulunmaktadır. Platon’un siyaset felsefesi alanında gösterdiği çalışmalar da günümüze kadar siyaset felsefesini etkilemeye devam etmiştir. “Devlet” isimli eseri günümüze kadar okuna gelen ve etkisi süren çok önemli bir politika eseridir.
M.Ö 347’deki ölümünden sonra kurucusu olduğu Akademia’ya gömüldü.

İdealar KuramıPlaton felsefesi 800x416 1

İdealar kuramı, şöyle açıklanabilir: Platon’un episteme anlayışına dayanan ve bilinen en önemli kuramı; idealar kuramıdır. Bu kuram Akademia felsefesinin de temellerinden biridir. Kuram’a göre, duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklar ve nesneler haricinde, bir de idealar dünyası vardır ve bu idealar dünyası tüm nesnelerin esas halini tayin etmektedir. İdealar ise duyu organları ile algılanamaz, ancak akıl ile bilinebilirler.
Platon’a göre gerçek bilgi ve gerçek olan her şeyin temeli esasen idealar dünyasında bulunur. Bu şekilde bakıldığında idealar kuramı, hem mantık, hem de metafizikçidir. Gerçek bilgiye ulaşma yolu, bilimsel olan duyu organları ile algılama ve deneyden çok; akıl, düşünce ve sezgi yolu ile algılamaya bırakılmıştır.
Platon idealar kuramını şu örnekle açıklar: Bir mağaranın girişinde durup arkası güneşe dönük olan kişi, güneşi hiç görmemiştir. Yalnızca önündeki mağara duvarına yansıyan kendi gölgesini görmektedir. Bu kişi duvardaki gölge ve ışığı gerçekliğin kendisi zanneder. Oysa gerçek Güneş ve kendi bedenidir.
Yine idealar kuramına göre her nesnenin idealar dünyasında tek bir aslı vardır ve tüm tikel varlıkların özü odur. Hepsi ondan türemiş gibidir. Örneğin tüm kedilerin bir tek kedi ideası vardır ve hepsinin özünü o oluşturur.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Platon

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu