Nedir

Ontoloji Nedir?

Ontoloji “varlık felsefesi” anlamına gelir. Felsefe tarihinin en büyük tartışmalarından birisi, varlığın var olup olmadığı ya da bu varsa bu varlığın kanıtlanıp kanıtlanamayacağı tartışmasıdır. İşte “Ontoloji nedir?” sorusunun cevabını bu çerçevede aramaya çalışmalıyız.

Platon ve Aristoteles’ten bu yana sorgulanan “varlık nedir” konusu günümüzde bilimde yaşanan onca gelişmeye rağmen güncelliğini korumaktadır. Örneğin Aristoteles, varlığı ilk felsefe olarak adlandırır. İlk felsefeyi ise “Var olanı, var olan olarak, saf hâlde ele almak” olarak tanımlar.

İlgili Makaleler

Varlık felsefesi yani ontoloji iki ana gruba ayrılır: Varlığı kabul edenler ve varlığı reddedenler. Şimdi bu iki grubu daha sonra da onların alt gruplarını inceleyelim.

Varlık Yoktur Diyenler

Batı felsefesinde varlığı en net şekilde reddeden düşünce akımı Nihilizm‘dir. Nihilist felsefe tüm ahlaki yasaları reddettiği gibi varlığı da reddeder. Ayrıca doğu felsefesinde de varlığı reddeden bir düşünce akımı vardır. Bu Taoizm‘dir. Ancak Taoizm bu reddedişi daha çok metafizik yönden ele alır. İşte varlık yoktur diyenler bu düşünce gruplarıdır. Şimdi ise varlığı kabul edenler ve gruplandırmalarına bakalım.

Friedrich Nietzsche

Varlık Vardır Diyenler

Varlık vardır diyenler bir kaç alt gruba ayrılır. Bu gruplar şöyledir:

A) Varlığı oluş olarak kabul edenler
B) Varlığı madde olarak kabul edenler(MATERYALİZM)
C) Varlığı düşünce olarak kabul edenler (İDEALİZM)
D) Varlığı madde+İdea olarak kabul edenler (DUALİZM)
E) Varlığı öz olarak kabul edenler (FENOMENOLOJİ)

Şimdi bu alt grupları tek tek inceleyelim.

Varlığı Oluş Olarak Kabul Edenler

Temsilcileri Herakleitos ve Whitehead’dir. Kısaca ve popüler bir deyişle varlığı oluş olarak kabul edenler şunu söyler: “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” Buna göre, varlık bir oluş içerisinde devam eder. Diğer her şey geçicidir. Ancak oluş sürekli olarak devam eder. Bu yüzden varlık; oluştur.

Varlığı Madde Olarak Kabul Edenler

Maddecilik veya Materyalizm olarak adlandırılır. Bu akıma göre varlık sadece ve sadece maddeden oluşur. Madde dışında Metafiziksel hiçbir kavramı kabul etmezler. Temsilcileri arasında:  Demokritos, Hobbes, Karl Marx, La Mattire yer alır.

Karl Marx Felsefesi Adlı Yazıyı Okumak İçin Tıklayın

Varlığı Düşünce Olarak Kabul Edenler

Bu akıma verilen isim ise İdealizm’dir. İdealizm burada günümüzde kullandığımız anlamıyla en iyiyi isteme, mükemmeliyetçilik anlamında değildir. Varlığın idea yani düşünce olduğunu savunurlar. İki büyük temsilcisi Platon ve Aristoteles’tir. Platon’a göre varlığın temelinde düşünceler vardır. Aristoteles’e göre ise varlığa ancak düşünce yoluyla ulaşılabilir.

Platon felsefesi 800x416 1

Varlığı Hem İdea Hem De Madde Olarak Kabul Edenler

Temsilcisi Rene Descartes’tır. Varlığın sadece idea ya da madde ile açıklanamayacağını, varlığın ikisi birden olduğunu savunur.

Varlığı Öz Olarak Kabul Edenler

Varlığı öz ya da fenomen olarak kabul edenlerin temsilcisi Edmund Husserl’dir. Bu akıma göre varlık zaman ve mekandan ayrıdır. Varlığın anlaşılabilmesi için özünün kavranması gerekmektedir.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu