Genel

Olgu Nedir?

Filozofların kafasını karıştıran "Olgu" Nedir?

Olgu nedirGerçekleşmiş olan her şeye olgu diyebiliriz. Yalan olmayan, yanlış olmayan doğrulanmış şeyler olarak da tanımlanabilir. Bir gerçeğin geçerliliğini sınamamanın en yaygın yolu doğrulanabilirlik testi yani deney ile sınanabilmesidir. Bilimsel gerçek, sürekli gözlemler ve deneyler yoluyla doğrulanmış olgulardır.

İnsan en başından beri dünyayı ve yaşadığı çevreyi algılama, değerlendirme çabası içindedir. İnsanın algıladığı ve vardığı sonuçların her biri birer olgudur. Olgu, nesnel ve somut olmalıdır. Örneğin gece ve gündüz döngüsü bazı olgulara göre gerçekleşir. Burada güneşin doğması ve batmasını olgu olarak değerlendirebiliriz.

Olgular insanın iradesi dışında meydana gelirler. Herkes tarafından kabul edilen somut gerçeklerdir. Bunlar, bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılan gerçeklerdir. Veya tarihte yaşanmış olaylar gibi, varlığı kesin verilerdir. Olgular yoruma açık değildir. Nesnel ve tarafsız gözlemlere dayalı olmak zorundadırlar. Kanıtları kesin olmalıdır. Örneğin dünyanın yuvarlak oluşu bir olgudur. Bu durum dünyayı dışarıdan gözlemleyen uydular tarafından ve başka yöntemler ile de gözlemlenmiş ve kanıtlanmıştır. Bunun reddedilmesi mantıksız ve yersiz olacaktır. Cladue Bernard “deneyimsel düşünceye yol gösterecek ve aynı zamanda onu denetleyecek tek gerçek olgulardır” der.

felsefede olgu nedir

Felsefede Olgu Nedir?

Felsefede olgu; felsefi düşüncelerin dayandığı temel dayanak noktalarıdır diyebiliriz. Her felsefi akım, temelini bazı olgulardan alır. Yapılan gözlemler, çalışmalar ve araştırmalar bu olguları meydana çıkarma amacını taşırlar. Felsefede de tüm olgular, araştırmacıların yani düşünürlerin ve bilim insanlarının yaptığı gözlemlerle meydana çıkmaktadır. Felsefede olgu nedir? sorusunun yanıtını vermeye devam edelim.

Auguste Comte ve olgucu görüşe sahip olanlar (pozitivistler) bizim algı dediğimiz şeye olgu derler. Onlara göre sadece duyumlarımız ve algılarımız dolaysız verilerdir, dolayısı ile bunları incelemekle yetinmemiz gerekir. Çünkü bunlar esas olgulardır.

Kierkegaard ve varoluşçu görüşe sahip olanlara (egzistansiyalistler) göre insan başlı başına anlaşılamayan ve hiçbir açıklanması bulunmayan bir salt olgudur ve kendisine yabancı olan bir dünyanın içine atılmıştır. Mantık açısından da bilim, olgulardan bazı önermeler çıkarır ve çıkardığı bu önermeleri olgularla tanımlar.

Bir olguyu açıklamaya çalışmak, onu başka olgulara indirgemek anlamına gelir. Ancak ne var ki açıklanamayan, indirgenemeyen olgular da vardır. Örneğin herhangi bir nesnenin ya da bir şeyin varlığı bu çeşit bir olgudur. Kızgın ateşe elinizi yaklaştırdığınızda elinizin yandığından şüphe etmezsiniz, bunlar kesin olan olgulardır. Doğa bilimleri veya genel anlamıyla bilim, sadece olguları açıklamakla yetinmez, onları en sade biçimiyle açıklamaya çalışır. Bilim olguları sadece yasalara dayandırmaya değil, aynı zamanda en yakın yasalara dayandırmaya amacını taşır. Olgular, deney ve gözlemlerin sağladığı gerçek verilerdir ve yine ancak deney ve gözlemin sınayıcılığı ile denetlenebilirler.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu