BilimGenel

Metafizik Hakkında Geniş Bilgi (Fizikten Öte)

Metafizik nedir? Metafizik Ne Demek?

Metafizik, çağımızda felsefedeki anlamından farklı imalara sahip olan bir terim. Günlük hayatta metafizik denince bir çok insanın aklına gelen ilk şeyin fizikötesi, doğaüstü, mistik, okültist, ‘uçuk kaçık’ şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple felsefeyle ilgilenen biri metafizik çalıştığını söylediği zaman birbirine zıt iki tür tepki geldiğini görüyoruz. Ya bu kişinin saçma sapan şeylerle ilgilendiği, bir tür bilim karşıtı olduğu ve ‘uçuk’ bir takım inançlara sahibi olduğu düşünülüyor; veya metafiziğin gündelik hayattaki manasına sıcak bakan insanlar bu kişiyi ‘kendilerinden biri olduğu’ düşünülüyor.

Lakin felsefedeki anlamı ile bu alan böyle bir şey değil. Buradan çıkartacağımız sonuç; metafizik teriminin günümüzde yanlış olarak kullanıldığıdır ve felsefedeki kullanımının doğru olduğunu söylemek istemiyoruz. Sadece bu yazıda kastettiğimiz anlamı ile metafiziğin ayrı bir şey olduğunu söylüyoruz. Ancak kastettiğimiz şey bir metafizikçinin doğaüstü inançlarının olamayacağı veya bilim karşıtlığı yapamayacağı da değil. Kastettiğimiz şey, bunların felsefedeki manasıyla metafiziğin asli unsurları olmadıkları…

Aristoteles metafizik

Metafizik, Aristoteles yazmalarına verilen isimden geldiği için, terimi bunu yansıtan bir şekilde kullanmalıyız. Aristoteles’in Fizik diye de bir kitabı var. İskenderiye Kütüphanesi’nde Aristoteles’in belli yazmaları isimlendirilirken ‘Aristoteles’in fiziğinden sonra gelen’ anlamına dayanan şekilde ‘Metafizik’ yani ‘Fizik’ten sonra gelen’ ifadesi kullanılmış. Bu adlandırmayla ilgili tarihsel ayrıntılar bizler için önemli değil. Metafizik olarak adlandırılan alan, bu tanıma göre, Aristoteles’in Metafizik olarak gruplandırılmış yazmalarında işlenen konularla ilgilenen alanın adı olmalıdır.

Bu tanımın bir hayli bariz iki problemi var. İlk olarak, bir kelimenin manasının o kelimenin etimolojisini daima yansıtmayacağı söylenebilir. Kelimeler, tarihte çeşitli anlam farklılıklarına uğramaktadırlar ve bu sebeple kelimenin etimolojik kökenleri, onların bugünkü anlamı hakkında bizlere aydınlatmayabilir. Kelimenin şu an için, ve belli bir bağlamda, nasıl kullanıldığını incelememiz onun manasını bizlere, etimolojik kökenine kıyasla, daha yerinde bir biçimde öğretebilir.

Etimolojik tanımın ikinci problemiyse Aristoteles’in yalnızca Metafizik kitabının değil, Fizik kitabının da çağımızda metafiziğin kapsamında ele almış olduğumuz sorunlarla ilgilenmesidir. Yani etimolojik tanım terimin felsefedeki kullanımını yakalayabilmek açısından yeteri kadar kapsayıcı görünmemektedir.

Özetlemek Gerekirse

Bütün bunlar biraz kafa karıştırıcı gelmiş olabilir. Bunun kafa karıştırıcı görünme nedeniyse bilimsel bakış açısının felsefi çözümleri sindirememesinden; kuantum fiziğinin hem teorik hem de deneysel olarak eksiksiz olarak anlaşılmamış olmasına karşın geçerli olduğunu unutma eğilimimizden kaynaklanır.

Metafizik, kuantum fiziği ilgili keşiflerden çok uzun bir süre önce Platon ve Aristoteles’in zamanından beri vardır. Bu gerçekliğin temel doğasını, zihin ve madde arasındaki bağlantı sayesinde, özü ve niteliği, olasılığı ve gerçekliği inceleyen felsefe dalıdır. Fizikten farkı, ortaya koyduğu kavramları sorgulama aşamasını atlayıp sonuca dair cevaplar üretme çabasıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu