Bilim

Kuyruklu Yıldızın Özellikleri

Kuyruklu yıldızın özellikleri nelerdir? Nasıl oluşurlar? Kuyruklu yıldızın yörüngelerine göre sınırlandırmalar nasıl yapılır? İsimlerinin aksine Kuyruklu yıldızlar, yıldız değildirler. Kuyruklu yıldızlar buz, kaya ve kardan oluşan ve evrenin her yerini dolaşan Güneş Sistemi kalıntılarıdır. Çap uzunlukları yaklaşık olarak birkaç kilometre civarındadır. Kuyruklu yıldızlar çok farklı görünümde ve yapıda olabilirler. Kuyruklu yıldızlar, buzlu çamur topu ve kirli kartopu gibi isimlerle de halk arasında anılmaktadır. Bu yıldızlar kütle çekiminden dolayı Güneş’e bağlı birer gökcisimleridir.

Diğer yıldızlar gibi ışıklarını kendileri üretemezler, bütün gezegenler gibi bu yıldızlar da Güneş tarafından gelen ışığı yansıtırlar. Kuyruklu yıldızların bileşimleri diğer gezegenlere oldukça benzemektedir fakat onlardan oldukça küçüktür. Yörüngeleri elips şeklindedir. Güneş etrafında dolanma süreleri yaklaşık birkaç sene ile birkaç milyon sene arasında değişiklik göstermektedir. Güneşe yaklaşan her bir kuyruklu yıldızın sıcaklığı artar ve direk katı halden gaz haline geçerler. Bu olaya da süblimleşme adı verilir.

İlgili Makaleler

Kuyruklu Yıldız Nasıl Oluşur?

Kuyruklu yıldızlar Kuiper kuşağından, Oort Kuşağından veya Astroid Kuşağından gelebilmektedirler. Kuyruklu yıldızlar güneşin etrafında vermiş olduğu çekimden etkilenerek çok hızlı hareket etmelerinden dolayı arkalarında uzun bir sıra şeklinde kuyruklar oluştururlar. Kuyruklu yıldızların genel olarak oluşumu bu şekilde gerçekleşmektedir. Bu kuyrukları gören insanlar adeta bir şenlik havasına girerler.

Kuyruklu Yıldızın Bölümleri Nelerdir?

Kuyruklu yıldızlar 5 bölümden oluşurlar. 5 bölümün 2 kısmı ise kuyruklarından oluşmaktadır.

Kuyruklu Yıldızın Bölümleri aşağıdaki şekildeki gibi verilmiştir:

 • Nüve: Nispeten katı ve kararlı olan çekirdek, diğer donmuş gazlar, az miktarda kozmik toz, su buzu ve diğer katı cisimlerden oluşmaktadır. Kuyruklu yıldızların en iç kısmıdır.
 • Koma: Koma, nüvenin hemen dışındaki bölümdür. Çekirdekten buharlaşan karbondioksit, su ve diğer nötr olan gazların yoğun bir bulut halidir. Nüveyi çevrelemekte olan bir ışık topu gibi görünür.
 • Hidrojen Bulutu: Milyonlarca kilometre uzunluğunda olduğundan çok büyük bir bölümdür. Fakat oldukça seyrek nötr bir hidrojen zarfıdır.
 • Toz Kuyruğu: Yaklaşık 10 milyon kilometreyi aşan bir uzunluğa sahiptir. Kuyruklu yıldızın iki tane olan kuyruk bölümlerinden biridir. Kuyruklu yıldızın hareketi esnasında çekirdekten kaçan tozların ve gazların birleşimi sonucu oluşur. Bu kısım kuyruklu yıldızın en çok belirgin olan özelliğidir ve çıplak bir gözle görülebilir.
 • İyon Kuyruğu: Kuyruklu Yıldızın son bölümüdür. Kuyruklu yıldız ile Güneş’in reaksiyonu sonucu ortaya çıkan gazlardan oluşurlar.

Kuyruklu Yıldızın Özellikleri Nelerdir?

Kuyruklu Yıldızlar tıpkı gezegenlerin yaptığı gibi belirli bir süre içerisinde, belirli yörüngelerde dönerler. Uzunlukları yaklaşık 10 milyon kilometreye kadar varabilir. Kuyruklu Yıldızların bunun gibi birçok özelliği bulunmaktadır.

Kuyruklu Yıldızın özellikleri aşağıdaki şekilde verilmiştir:

 • Kuyruklu Yıldızların içerisinde güneşe uzak olanları parlaklıkları az iken, yakın olanların ise parlaklıkları çok fazladır. Bunun sebebi ise ışık enerjisini Güneş tarafından alıyor olmalarından kaynaklanır.
 • Kuyruklu yıldızları hareketleri esnasında arkalarında birçok toz bırakırlar. Bu tozlar ise dünyaya göktaşı yağmurları olarak iner.
 • Eski zamanlarda bu yıldızların uğursuzluk getirdiğine inanılırdı.
 • Kuyruklu yıldızın içerisinde bulunan su kütlesinin Dünyadaki ile aynı olduğu söylenmekteydi. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda bu iki suyun birbirinden çok farklı olduğu görülmüştür.
 • Kuyruklu yıldızlar gece -200 derecelere kadar soğumaları ve gündüz 50 dereceye ısınabildikleri için yüzey kısımlarında kırılmalar meydana gelebilir. Bu sebepten dolayı yüzeyleri pürüzlüdür.
 • Kuyruklu yıldızları hareketleri ile Güneş sistemine yaklaştıklarında oldukça ısınırlar ve katı halden direkt gaz haline geçerler.

Kuyruklu Yıldızlar Nereden Gelir?

Birçok astronoma göre kuyruklu yıldızlar vakum içerisinde uçan taş parçaları ve kumdan geldiğine inanmaktadırlar. Açıklanan teorilere göre ise bu parçalardan herhangi bir yörüngeye girdiğinde kuyruklu yıldızı, Güneş sistemine çekmektedir. Bu sayede dünyadan görülmektedir. Bazı bilim insanları ise bu teoriyi yalanlamışlardır.

Geriye kalan tek ihtimal ise bu yıldızların taş ve kum değil, çok büyük bir buz kütlelerinden oluşan yapılar olduğunu düşünmeye başlandı. Çünkü bu kadar büyüklükte bir buz kütleleri, yalnızca Güneş sisteminin bazı noktalarında oluşabilirdi.

Gerekli çalışmalardan sonra bu yıldızların Güneş Sistemi iki tane farklı yerden geldikleri belirtilmiştir. Bunlar; Oort Bulutu ve Kuiper Kuşağı’dır. Bu bölgeler içerisinde oldukça fazla kuyruklu yıldız olduğu düşünülmektedir.

Kuyruklu Yıldızın Yörüngelerine Göre Sınırlandırmalar Nasıl Yapılır?

Kuyruklu yıldızlar, Güneş çekiminin etkisi altındadır. Yörüngeleri genel olarak parabol ve elips, ender olarak ise hiperbol çizer. Bu yörüngeler, izlemiş oldukları en yakın şekilleri ifade eder. Çünkü kuyruklu yıldızlar aynı anda Güneş Sisteminde bulunan dokuz gezegenin ve anizotrop gazlarının çekim güçleri ile bağlantısı bulunmaksızın etkisi altındadır.  Bunlar yörünge periyotlarına göre sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma da kuyruklu yıldızlar uzun periyotlu ve kısa periyotlu olmak üzere ikiye ayrılırlar.

Kısa periyotlu kuyruklu yıldızlar günberi noktalarına yaklaştıklarında genel olarak birkaç gez görülebilir, bu da yörüngelerin belirlenmesi konusuna kesinlik sağlar. Bu yıldızlar biraz daha eğik bir açı içerisinde bulunan düzlemde elips yörüngeler çizer.

Periyodik olan bu yıldızların günöte noktaları genel olarak dev gezenlerine çok yakın bir mesafede yer alır. En küçük yörünge periyodu olan kuyruklu yıldıza Encke adı verilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu