Genel

Kümülatif Ne Demek? Refleksif Düşünce ile Ne Alakası Var?

Öncelikle Kümülatif ne demek? sorusuna cevaben hazırladığımız bu yazıda “Refleksif düşünce” ve “felsefede kümülatif nedirgibi sorulara da cevap vermeye çalışacağız. Peki kümülatif ne demek? Bu sorunun cevabı için önce TDK’ya bakalım.

Kümülatif Nedir?

Sözlük anlamına göre kümülatif, “kümeli” anlamına geliyor. Daha da genişletecek olursak kümülatif; kümelenen, kümelenerek gelen, biriken, birikmeli anlamlarında kullanılıyor. Kümülatif bilgi ise, birikerek gelen, üst üste eklenen bilgi anlamında kullanılmaktadır. Kümülatif nedir? sorusunu böylece yanıtladığımıza göre, “felsefede kümülatif nedir?” ve “felsefe kümülatif midir?” gibi soruların yanıtlarına geçelim.

Felsefede Kümülatif Nedir?

Diğer tabiri ile “Felsefede kümülatif ne demek?”  Öncelikle felsefenin kümülatif olup olmadığı konusunun tartışmalı bir konu olduğunu söyleyelim. Birçoklarına göre felsefe Antik Yunan felsefesinden beri gelerek birbirinin üzerine eklenen bilgiler kümesidir. Ancak bazılarına göre ise felsefe, özneldir ve tamamen kişisel bir düşünce sistemidir. İnternette çokça aranılan soruların yanıtlarını vermeye çalışalım;

Kumulatif Nedir Felsefe

Aslında felsefi akımlar birbirinden etkilenir ya da birbirlerine karşı olarak ortaya çıkarlar. Ancak bunun bir kümülatif ilerleme olup olmadığı tartışma konusudur. Örneğin; Alfred North Whitehead: “Batı felsefesi, Platon’a düşülmüş notlardan ibarettir.” demiştir. Platon hem batı felsefesini hem de doğu felsefesini etkilemiştir. Hatta İslam düşünürleri Eflatun adını verdikleri Platon’dan oldukça faydalanmışlardır.

Bilim kümülatif olarak ilerler. Önce buhar makineleri, sonra elektrik ile çalışan makineler geliştirilmiştir. Önce kablolu internet sonra da kablosuz internet keşfedilmiştir. Ancak felsefe için bu denli net örneklemelerde bulunmak pek de mümkün görünmüyor. Felsefe için kümülatiften ziyade refleksif demek daha doğru olacaktır. Peki refleksif ne demek? Şimdi bu konuyu inceleyelim.

Refleksif Ne Demek?

Bu soruya cevaben şunları söylemek mümkündür: Refleksif düşünce, neden sonuç ilişkilerinin birbirilerini etkilemesi prensibine dayanarak yapılan sorgulama türüdür. Refleksif; insan zihninin kendine dönmesi anlamına gelir. Bir şeyin kendi kendisine geri dönmesi, neden sonuç ilişkileri arasındaki döngüsel harekettir. Refleksif ne demek? sorusunun cevabı hakkında bilgi verdik. Şimdi felsefede refleksif kavramını inceleyelim.

Refleksif Ne Demek

Felsefede refleksif kavramı oldukça önemlidir. Felsefe kendi kendini sorgular ve bu sorgulama döngüsel bir harekettir. Felsefi bir bilgiyi sorgularken zihin, bilginin kendisine geri döner. Çünkü felsefe refleksiftir.

Diğer Görüşler

Diğer görüşler felsefenin kümülatif olduğu, bilimin ise kümülatif olmadığı yönündedir. Yani bizim söylediklerimizin tersini savunanlar da vardır. Kullandıkları argüman ise; felsefenin birbiri üzerine eklenerek gelen bilgiler kümesi olduğu dolayısıyla kümülatif olduğu, ancak bilimin yeni bilgiler ortaya çıktıkça değiştiği ve eski bilgileri reddedebildiğidir.

Ancak bilimin bugüne kadar gelişerek gelebilmesinin en büyük sebebi, daha önceki bilimsel bilgilerimizi kaydedebilmiş olmamız ve onların üzerine eklemeler yapabilmemizdir. Oysa felsefede durum biraz daha farklıdır. İlk filozoflar dahi sadece çevrelerinde olup bitenlerden yola çıkarak oldukça gelişmiş felsefi çıkarımlarda bulunabiliyorlardı. Elbette felsefi birikimi reddetmemek gerekir ancak yine de felsefenin bilim kadar kümülatif olduğu söylenemez.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Refleksif

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu