Genel

Karl Marx Felsefesi

Alman filozof ve iktisatçı Karl Marx, 5 Mayıs 1818 tarihinde dönemin Prusya’sı günümüzün ise Almanya’sının sınırları içerisinde yer alan Trier’de dünyaya gelmiştir. Bilimsel sosyalizmin kurucusudur. Bu yazımızda Karl Marx Felsefesi hakkında incelemelerde bulunduk.

Karl Marx, toplumda burjuvazi – kapitalist kesim ve işçi kesimi arasında bir sınıf çatışması olduğunu, bu durumun ise tüm toplumsal olguların ve tarihsel gelişimin itici gücü olduğunu savunmuştur. Marx, bu çatışmanın sonucunda Kapitalizmin kendini yok ederek, Komünist ve sınıfsız bir toplum meydana geleceğini iddia etmektedir. Kendisi de bu ön görülerin gerçekleşmesi adına, yaşadığı sürece önemli çalışmalarda bulunmuştur.

aslolan dunyayi degistirmektir bilimsel sosyalizm in kurucusu karl marx in 138 olum yildonumu 852321 5

Karl Marx’ın Hayatı

Marx, 5 Mayıs 1818 tarihinde Almanya’da doğdu. Yahudi bir ailede Heinrich Marx ve Henrietta Pressburg‘un üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. 1837’de Hegelci düşünceler ile tanıştı. Hükümet, Hegelci ve Klasik liberal görüşlere karşıydı. Bu sebeple onun akademik hayalleri zora giriyordu. 1842 yılında Köln’e taşındı. Burada eleştirel ve teorik yazılar yazdı.

1843’te Paris’te yayınlanan gazete Deutsch–Französische Jahrbücher (Alman-Fransız Yıllıkları)’nın eş editörü oldu. Dolayısıyla Paris’e taşınması gerekti ve eşiyle birlikte Paris’e taşındılar. 28 Ağustos 1844’te müthiş bir ikili uyum yakalayacakları Friedrich Engels ile tanıştılar. 1844’te Marksizm’in ana hatları zihninde oluşmuştu.

1845’te Brüksel’e taşındı. Burada tarihsel materyalizmi en iyi şekilde ifade ettiği eseri olan “Alman İdeolojisini” yazdı. Tarihsel materyalizme göre; toplum sürekli bir ilerleme halindedir ve gerçekleşecek olaylar değişmez. Sonuçta ise sınıfsız bir topluma ulaşılacaktır.

Komünist Manifesto

1848’de en ünlü eserlerinden biri olan Komünist Manifesto ‘yu Friedrich Engels ile birlikte yazdı ve yayımladı. Komünist Manifesto, Komünizm’in ilk bildirgesi olma özelliğini taşıyordu. İşçi sınıfının bir devrimle burjuvaziyi ve kapitalist düzeni yıkarak sınıfsız toplumu oluşturmasının gerekli olduğunu savunuyordu.

Marx öldükten sonra Engels, 1883 baskılı Almanca baskıda, kitaptaki tüm görüşlerin temelinin Karl Marx’a ait olduğunu ifade eder.

Das Kapital

1867 yılında Karl Marx tarafından ilk cildi yayınlanan, sosyalizmin ilkelerini ve felsefesini geniş bir biçimde açıklayan kitaptır. 2. ve 3. ciltleri ise Marx’ın ölümünden sonra yakın dostu Engels’in düzenlemeleri ile birlikte yayımlanmıştı. Ayrıca kitap 2013 yılında Komünist Manifesto ile birlikte UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır. Aynı zamanda sosyalizmin baş ucu kitabı olarak da bilinir. Türkiye’de “komünist” sözcüğünün sakıncalı görüldüğü yıllarda pembe kapaklı baskısı nedeniyle pembe kitap olarak anılmıştır.

Ölümü

1881’de ölümüne kadar onu etkisi altında bırakacak olan güçlü bir nezleye yakalandı. Daha sonra bu hastalık bronşit ve plöreziye dönüştü. 14 Mart 1883’te Birleşik Krallık Londra’da hayatını kaybetti.

Eserleri

Bazı eserleri:

 • 1844 Elyazmaları (1844)
 • Kutsal Aile (1845)
 • Feuerbach Üzerine Tezler (1845)
 • Alman İdeolojisi (1845-1846)
 • Felsefenin Sefaleti (1847)
 • Komünist Manifesto (1847-1848)
 • Ücretli Emek ve Sermaye (1848-1849)
 • Fransa’da Sınıf Savaşımları (1850)
 • Louis Bonaparte’in 18 Brumaire’i (1852)
 • Grundrisse (1857-1858) (Marx’ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı ve daha sonra Kapital’i oluşturacak ön çalışmalarını ve taslak notlarını içeren defterlerinden oluşan bu eser ilk kez 1939 yılında yayımlanmıştır)
 • Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (1859)
 • Artı-Değer Teorileri (1862-1863) (Yine Marx’ın el yazmalarından oluşan ve Kapital’in dördüncü cildi diyebileceğimiz bu eser 1905-1910 yıllarında Kautsky tarafından yayımlanmıştır)
 • Das Kapital I. cilt (1867) (ikinci cilt 1885’te ve üçüncü cilt 1894’te Marx’ın taslaklarına uygun olarak onun ölümünden sonra Engels tarafından düzenlenerek yayımlanmıştır)
 • Fransa’da İç Savaş (1871)
 • Gotha Programı’nın Eleştirisi (1875)

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu