Kadın

Kadınlar Hangi Şartlarda Eşlerinden Boşanabilir?

Kadınların hangi şartlarda boşanabileceği, bir tartışma konusu olagelmiştir. Çiftler, çeşitli sebeplerden evliliklerini sonlandırıp boşanmak isteyebilirler. Ancak son derece normal olan boşanma için bazı hukuki ve dini şartları vardır.

İslam Dini Ne Diyor?

“Allah nezdinde helalin en sevimsiz olanı boşamadır.”

Kadınların boşanma hakları diğer semavi dinlere göre İslam dini içerisinde saygı ile karşılanan bir durumdur. İslam kadını bir birey olarak gördüğü için, onun bir takım hakları olduğunun da farkındadır.

Kadınların boşanmak istemesi her ne kadar kabul edilebilir olsa da genelde tasvip edilmez. Zira müslüman bir kadın prensip olarak eş değiştirme meylinde olmamalıdır. Burada kültürün de büyük etkisi vardır. Nitekim bazı fıkıh alimlerinin, kadının boşanma hakkının olduğunu görmezden geldiği, boşanmak istemesinin dahi doğru bir hareket olmadığını savunuyor.

Kutsal Bir Kurum

Aile, İslam dininde kutsal bir kurumdur. Neslin devamını da güvence altına aldığı için sürekli olması ve bozulmaması beklenir. Bu beklentiyi kanıtlayan pek çok hadis bulunmaktadır.

İslam’da boşanma konusunda ise, evliliğin sebepsiz yere ya da türlü dalaverelerle bozulmaya çalışılmasına karşı oldukça sert uyarılar mevcuttur.

Eşlerin birbirlerine karşı özellikle sabırlı, anlayışlı, duyarlı ve yardımcı olmaları istenmiştir. Bu davranışların evliliğin devam edebilmesi için gerekli görüldüğü açıktır.

Ufak bir tarih okumasıyla, İslam dininde boşanma hakkının ilk önce ‘nikahı elinde tutana’ yani kocaya ait olduğu anlaşılıyor. Ancak nikah esnasında bir ön şart olarak kadın da boşanma hakkını talep edebilir. Ya da erkek kendiliğinden kadına bu hakkı verebilir.

Kadınların Boşanma Hakları

Kadınların boşanma hakları elde edebildikleri başka durumlar da mevcuttur. Örneğin nikah esnasında ya da sonrasında kendisine boşanma yetkisi verilmemiş ise kadın, kocası ile kararlaştırdıkları bir bedeli kocasına ödeyerek boşanabilir. Ancak bu boşanma sadece eşler arasında şiddetli uyumsuzluk ve geçimsizlik yaşanıyorsa işleme gerçekleşebilir. Suistimale oldukça açık olması nedeniyle dikkatli davranmak gerekir.

Boşanmanın Zorunlu Hale Geldiği Bazı Durumlar

boşanma
Kadınlar Hangi şartlarda Boşanabilir?

Ailenin işlevini sağlıklı bir şekilde yürütemeyeceğini ve çiftlerin birey olarak haysiyetlerini ve bütünlüğünü korumak adına, fıkıh alimleri ve kitapları aşağıda sıraladığımız sebepler ötür, boşanmanın meşru sayıldığını belirtiyor.

 • Zina

Kadınların boşanmak isteyeceği şartların başında zina gelir. Zina, İslam dininde hem büyük bir suç hem de büyük günah sayılıyor. Kutsal evlilik kurumunun kökünden sarsılmasına sebep oluyor. Kocasının zina ettiğini düşünen ve bunu kanıtlayan bir kadın rahatlıkla boşanabilir.

 • Şiddetli Geçimsizlik

Evlilikteki şiddetli geçimsizlik, eşlerin birbirlerinden hoşlanmamaları ile ailevi görevlerin yerine getirilmemesi arasında geniş bir olay ve durum yelpazesi içerir.

İslam dininde evlilik kutsaldır ve toplumun genelinin huzurunun sağlanabilmesi için en başta ailenin huzurunun sağlanması gerektiğini savunur.

Erkek insani açıdan sıkıntılı ve geçimsiz ise kadın boşanmayı talep edebilir. Zira evde olur olmadık huzursuzluk çıkması, çiftlerin her ikisi için de hayatı zindana çevirebilir. Hele bir de çift çocuk sahibi ise, huzursuz ortamda büyüyen bir çocuktan hayır beklememelidir.

İslam dinine mensup inananların kimseyle hırlaşmamaları, çıkabilecek aksaklıkları hoşgörü ve mantık çerçevesinde çözmeleri tavsiye edilir. Ne var ki evlilikteki ufak tefek tartışmalar ve sorunlar, eşlerin birbirlerine karşı sabırlı olmamaları nedeniyle kısa sürede büyüyebiliyor.

 • Cinsel Zayıflık

Kadınların boşanmayı talep edebileceği durumlardan biri de cinsel zayıflıktır. Cinsel iktidarsızlık sebepleri arasında bazı fiziki ve psikolojik rahatsızlıkların olduğu artık biliniyor ve gelişen tıp ve bilim sayesinde erkeklerin korkulu rüyası olan cinsel iktidarsızlık çoğu durumda çözüme kavuşturulabiliyor.

İslam’da evliliğin temel amaçlarından biri neslin devamıdır. İslam dini cinsel açıdan zayıf olan bir erkekle evlilik sürdürülemeyeceğini anlaşılır kabul edecek kadar gerçekçidir. İnsan olarak bazı temel ihtiyaçların varlığının farkındadır ve cinsellik uymak, yeme-içme gibi doğal bir ihtiyaçtır. Kadınlar cinsel açıdan kendilerini tatmin edemeyen kocalarından boşanmayı talep edebilirler.

 • Tembellik ve Maddi Yetersizlik

Evliliğin sürdürülebilmesi için, evin ve ev halkının temel ihtiyaçlarının karşılanabiliyor olması gerekir. Eğer koca çalışmıyor, çalışmak istemiyor ve sonuç olarak evine ekmek getirmiyorsa kadın boşanmak isteyebilir.

Kadınların Evlilik İçindeki Genel Haklarından Bazıları:

 • Evlenirken, damat adayından istediği miktarda mehir alabilir. Aldığı mihri istediği şekilde değerlendirebilir. Eğer mehir ile iş kurmuşsa, kazancı tamamen kendisine aittir.
 • Evin ve kendisinin tüm gerekli ihtiyaçları tamamen kocaya aittir. Koca bu temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa kadın, boşanmak isteyebilir.
 • Erkek karısının onurunu kıracak herhangi bir davranışta bulunamaz. Karısını sudan bahanelerle dövemez.
 • Ayrıca kocanın karısını cinsel yönden tatmin etme görevi vardır. Eğer bu görev yerine getirilemiyorsa boşanmayı istemek kadının hakkıdır.
 • Kocasına zarar vermeyecek şekilde çalışmak istemesi kadının hakkıdır.

Ve Sonuç Olarak

Unutmayınız ki Türkiye Cumhuriyeti’nde yasalar her şeyden üstündür. Kesin yönergeleri olmasına karşın, toplumdaki çeşitliliğin bir sonucu olarak İslam’ın ve hadislerin yorumlanması farklılık ihtiva edebiliyor. Bazı kendini bilmezler tarafından isteğe göre yorumlanıp uygulanabiliyor.

Evliliğinden olumsuz etkilendiğini düşünen kadın;

 • dayak yiyorsa,
 • hakarete uğruyorsa,
 • onur kırıcı davranış ve sözlere maruz kalıyorsa,
 • istenmediğini düşünüyorsa,
 • aldatılıyorsa ve kandırılıyorsa

kimsenin fetvasını beklemek zorunda değildir. Bir insan olarak haysiyetini korumak ve güvenliğini sağlamak kendi sorumluluğudur; derhal gereğini yapmalıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu