Genel

Hipotez Ve Kuram Nedir?

Hipotez ve kuram nedirSorusuna cevap olarak öncelikle, hipotezin kelime anlamının ön sav olduğunu söyleyebiliriz. Kuram ya da teori ise bilimde bir olgunun sürekli olarak gözlemlenerek kanıtlanmış bir durum haline gelmesine verilen addır. Hipotez örnekleri, hipotez testi, hipotez nasıl yazılır, kurma nedir gibi sorulara da Hipotez ve kuram nedir? başlıklı bu yazımız içerisinde yanıt vermeye çalışacağız.

Hipotez Nedir?

Hipotez nedir? Hipotez, bilimsel araştırmalarda, bazı problemlerin çözümüne dair doğruluğu ya da yanlışlığı sınanmamış ancak sınanması mümkün olan varsayımlardır. Hipotezler, bilimsel araştırmalarda kullanılan kısa ve geçici çözüm yollarıdır. Sınanabilir olmaları hipotezlerin en büyük şartıdır. Bilim insanlarının olaylar ve sonuçlar arasındaki ilişkileri ifade edebilmelerine olanak sağlar.

hipotez nedir

Hipotez Ne Demek?

Hipotez ne demek? Sorusuna cevap olarak, Latince’de önermek anlamına gelen hipotithenai sözcüğünden gelmekte olduğunu söyleyebiliriz. Hipotezin önerme, varsayım, ön kabul gibi anlamlara geldiğini de eklemek gerekir.

Hipotez kurulurken iki değişken türü ele alınır. Bunlar bağımlı ve bağımsız değişkenlerdir. Bağımlı değişkenler, dış etkenlerden etkilenen değişkenlerdir. Bağımsız değişkenler ise her şartta özünü koruyan ve dış faktörlerden etkilenmeyen değişkenlerdir. Ayrıca hipotezlerin çeşitli türleri bulunur. Bu türler şöyledir:

 • Basit Hipotez: İki değişken arasında birinin “bağımlı değişken” veya “neden olduğu” ve diğerinin bağımlı değişkene veya etkiye sahip olduğu hipotez türüdür.
 • Karmaşık Hipotez: Birden fazla değişkene bağlı olan hipotez türüdür.
 • Boş Hipotez: Bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasında hiçbir ilişkinin bulunmadığı bir hipotez türüdür.
 • Alternatif Hipotez: Birçok varsayım arasından en uygun ve müsait olanı seçilir. Seçilen varsayım ise bu hipotez türünü ifade eder.
 • Mantıksal Hipotez: Bu hipotez türünde sadece mantıksal ilkeler dikkate alınır.
 • İstatiksel Hipotez: Bu hipotez türünde varsayımın istatistiksel olarak doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir olması gerekmektedir.

Hipotez Testi

Hipotez testi, bir hipotezin incelenip raporlanarak hipotezin geçerliliğin kabul edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi işlemidir. Bu testler, ana kütlenin dağılımı ile ilgili varsayımlara dayanan parametrik testler ve ana kütlenin dağılımı ile ilgili varsayımlara dayanmayan parametrik olmayan testler olarak iki gruba ayrılır. Hipotez testinde beş aşamalı bir model kullanılır. Bu aşamalar:

 • Varsayımlarda bulunarak test gerekliliklerini sağlamak
 • H0 hipotezi kurmak
 • Örneklem dağılımı seçmek ve kritik bölgeleri belirlemek
 • Test istatistiği hesaplamak
 • Karar almak ve sonuçları değerlendirmek

Hipotez Örnekleri

Hipotez örnekleri vermek gerekirse şunları verebiliriz:

 • Bilgisayar başında çok oturmak göz sağlığına zararlıdır.
 • Sigara kansere neden olur.
 • Kahve içmek sağlığa yararlıdır.
 • Fazla kırmızı et yemek gut hastalığına neden olur.
 • Karbonhidrat tüketimi kilo almaya sebep olur.

Kuram Nedir?

kuram nedir

Kuram nedir? Veya teori nedir? Kuram veya teori, bir olgunun deney ve gözlemlere dayanarak doğrulanması ve açıklanmasıdır. Kuram, hipotezin aksine varsayımlardan ibaret değildir. Bilimsel dayanaklara sahip olmak durumundadır. Ancak halen gelişme aşamasında olup bazı eksikliklerinin de bulunması onu yasa değil, kuram yapar. Ayrıca günümüz biliminde kabul gören yaklaşımlara göre yasadan ziyade her bilimsel kabule kuram ya da teori denilmelidir. Çünkü her biri gelişim halindedir. Kuram nedir? sorusunun yanıtına kuram türleri ile devam edelim.

Kuram Türleri Nelerdir?

Kuram türleri üçe ayrılır. Bunlar:

Özcü Kuram: Özcü kuram nesnenin özüne ve aslında ne olduğuna odaklanır. Özcü kuram hakikat ve gerçekliği ararken derin ve felsefi sorular da sorar.

Empirist Kuram: Bir şeyin ne olduğundan ziyade nasıl olduğu ile ilgilenen kuramdır. Pratik ve teorik olan arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ile ilgilidir.

İnsan Merkezci Kuram: İnsan merkezci kuram tinsel evreni “Varlık nedir?” gibi sorular sorarak açıklamaya çalışır. Soyut ve derinlikli sorular sorar. Bu kuram türü genellemelere ve kavramlaştırmaya yöneliktir.

https://www.iienstitu.com/blog/hipotez-nedir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu