Genel

Hedonizm Nedir?

Hedonizm nedirHedonizm ya da hazcılık, hazzın hayatın amacı olduğunu ve haz almanın en iyi erdem olduğunu savunan görüştür. İyi ya da kötünün ölçütü de haz veren ya da vermeyene göre belirlenmektedir. Bu yazımızda hedonizm nedir, hedonizm temsilcileri gibi sorulara cevap arayacağız.

Hedonizm kelimesi Yunanca bir kelime olan Hedone kelimesinden gelmektedir. Bu felsefeye göre haz veren şeyler iyi, üzüntü ve acı veren şeyler kötüdür. İyi ve kötünün ölçütü olan bu duygular ise tamamiyle özneldir yani kişilere bağlıdır. Bundan dolayı Hedonizm genel ahlaktan ziyade, öznel ahlak ile ilgilidir.

Hedonistler sürekli olarak zevk ve hazzın peşindedirler. Başka kişileri umursamadan kendi istek ve arzularını gerçekleştirmenin gerekliliğini savunurlar. Hatta bilginin de anlık yaşanan duygularda gizli olduğunu düşünürler. Hedonistlerde genellikle görülen ortak özellikler; bencillik, kendini beğenme, başkalarını kendi çıkarları için kullanma, eleştiriye kapalı olma şeklinde sıralanabilir.

HEDONIZM NEDIR 1

Aristippos’un Hedonizm Anlayışı

Kirene isimli felsefi okul M.Ö. 435 ve 356 yıllarında varlığını sürdürmüştür. Bu okulun kurucuları hedonist ve şüpheci filozoflardır. Kirene okulu hakkında tarih kitaplarında çok fazla bilgi bulunmasa da hedonist ve şüpheci felsefeyi savundukları bilgisine sahibiz.

aristippos

Aristippos’a göre insanın her davranışının nedeni mutlu olma isteğidir. Yaşamın amacı haz ve zevktir. İnsanı insan yapan da bu duygulardır. Bu sebeple Aristippos acıdan kaçmayı ve hazza yönelmeyi öğütlemektedir. Ona göre en üstün iyilik hazdır.

Hazcılık anlayışı, Kireneli Aristippos öğretisini Sokrates etkisinden temizlemiştir. Böylece Aristippos’un gerçek maksadını açıklamıştır: Bilge, bütün bilgisini hazzı elde etmek için kullanabilen kişidir. Haz en büyük iyilik, acı ise en büyük kötülüktür.

Epikür’ün Hedonizm Anlayışı

Epikür de hedonizm anlayışını sürdüren filozoflardandır. Ancak o, bedensel haz yerine tinsel hazzı vurgulamıştır. Ona göre en büyük haz ruhun dingin olmasıdır. Buna bedensel hazla değil bilgelikle ulaşılır. Bilgelik, sürekli hazza ulaşmanın yoludur.

epikur

Epikür, hazzı anlık geçici hisler olarak görmez. Ona göre mutluluğun dostluk ve edebi hevesler gibi, daha rafine, güvenli biçimleri vardır. Eğer mutluluğumuzu korumak istiyorsak, bu şekilde ince ve ruhani hazlara yönelmemiz gerekir.

İngiliz Pragmatizminin Hedonizm Anlayışı

İngiliz Pragmatizmine göre, hayvan ve insan hoşuna gidene yönelir dolayısıyla acıdan kaçar. Spencer, bu durumdan şu sonucu çıkarmaktadır: Haz veren şeyler zararlı olsaydı yeryüzünde hayvan kalmazdı. Epikuros’tan Bentham’a kadar bütün faydacılar, fayda sözcüğünü hazzın karşıtı olarak kullanmak yerine, her türlü acıdan uzak durmak ve kendiliğinden hoşlanılana yönelmek anlamında kullanmışlardır.

Faydacılara göre faydalı olan şey, haz verenle eş değerdir. İnsan ve hayvan faydalı olandan hoşlanır, faydasız olandan ise hoşlanmaz. Yani faydalı ve faydasız olan kendiliğinden ortadadır.

Hedonizme göre evrensel ahlak anlayışı yoktur. Çünkü haz kişiseldir ve özneldir. Dolayısıyla evrensel olarak geçerli olan değer yargıları mümkün olamaz.

Kaynak: https://www.felsefe.gen.tr/hedonizm-hazcilik-nedir-ne-demektir/

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu