BilimEğitimGenel

Fosil nedir? Fosil hakkında geniş bilgi

Fosil, yer kabuğunun en üst bölümünde bulunan ve oluşan tortul kayaçların çoğunda, kimi zaman iyi korunmuş, kimi zaman de erozyon ve sedimantasyon sırasında tahrip olmuş, ölü organizma kalıntılarıdır.

Etimolojik olarak Latince kökene sahip olan fosil, “yerden çıkarma, yerden çıkartılan, yerden çıkarılmış” anlamındaki fossilis sözcüğünden gelmektedir. Fosil bir terim olarak; jeolojik zamanlarda yaşamış canlıların tanınabilir artıklarına denilmektedir.

Fosiller, içinde bulundukları sedimanter kayaçların oluştukları jeolojik vakitleri de göstermektedirler. Bununla birlikte paleobiyocoğrafya, paleoklimatoloji, paleoekoloji ve sedimanter fasiyesler hakkında da bizlere bilgi verirler. Ayrıca tüm bunların yanında jeolojik devirlerde yaşamış ancak bu güne kadar gelmemiş bir çok canlıyı bizlere tanıttıkları üzere, canlı türlerinin ortaya çıkışlarından bu güne kadar geçirmiş oldukları evrim hakkında kıymetli bilgiler verirler.

Fosil Nasıl Oluşur?

Yaşamsal faaliyetlerini sürdüremeyip son bulan canlı organizmalar fosilleşme adı verilen olaylar sonucunda fosil özelliğini kazanmaktadır. Fosilleşme; fiziksel, biyolojik ve de kimyasal tepkimeler bütünüdür. Bu tepkimeler ile yaşamsal faaliyetlerini bitmiş olan canlılar bozulmaya başlarlar. Bozulan canlı artıkları uygun şartlara denk gelirlerse fosil haline dönüşürler.

Fosilleşme olayları için en ideal ortamlar genelde tortul taşların oluşumlarıdır. Endemik olarak metamorfik ve magmatik taşlarda da fosiller yer alabilmektedir. Canlı kalıntıları ancak uygun şartlarda fosilleşebilmektedir. Fosilleşme olayları bir takım olayların ve evrelerin sonucunda meydana gelir. Yaşamını yitirmiş olan tüm canlıların etleri ve derileri gibi yumuşak dokuları kısa bir süre içinde deforme olarak ortadan kalkar. Fakat bileşimlerinde bulunan anorganik maddeler, kemik, diş gibi bir hayli sert kısımlar gereken ortamlarda bulunduklarında fosilleşme sürecine katılabilmektedir.

Bir canlı kalıntısının fosilleşme sürecine girebilmesi için gereken ilk koşul ile atmosfer tabakası ile temasının bütünüyle kaldırılmış olması gerekliliğidir. Atmosfer tabakası ile temasın kesilmesini, kireçtaşı, çamurtaşı vb. gözenek yapısı az olan taşlarda, buzlarda ve kehribarlarda fosil reçineler sağlamaktadır. Deniz canlılarının kalıntılarının fosil hale gelmesi karada yaşamış olan canlılara bakıldığında oldukça kolaydır. Ölümden sonra canlı kalıntıları okyanus dibine çökerek tabanda bir tabaka oluştururlar ve bu kalıntılar sedimanlar tarafınca örtülerek bozulma olmadan saklanması temin edilmektedir.

Fosil Yakıtlar Nedir?

Milyonlarca yıl yerin derinliklerinde kaya ve toprak altında bulunan, ısı ve basınç altında fosilleşmiş bitki ve hayvanlardan oluşan enerji kaynaklarına fosil yakıtlar denir. Fosil yakıtların en önemli olan özelliği, hidrokarbon ve yüksek oranlarda karbon içeren organik maddelerden meydana gelmesidir.

Fosil nasıl oluşur?

Ölen canlıların fosilleşme durumları değişiklik gösterebilmektedir. Binlerce sene boyunca havayla ilişkisi kesilen canlı, katılaşarak fosil haline gelir. Bu katılaşma kimi zaman kömür haline gelebileceği gibi, kimi zaman de mermer veya petrol haline de gelebilmektedir. Bu bahsettiğimiz örneklemeler, fiziki şartlara ve de canlıların türüne göre farklı çeşitlerde çoğaltılabilmektedir.

Fosil yakıtlar nelerdir?

  • Kömür
  • Petrol
  • Doğal Gaz
  • Nükleer Enerji

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu