Genel

Felsefi Bilginin Özellikleri

Felsefe, Jaspers’in tabiriyle “Yolda olmak” tır. Bu tanıma göre felsefe kesin sonuçlara varmaktan çok, sorularla birlikte devam etmek üzerine kuruludur. Ayrıca felsefede kesin ve herkesin kabul etmesi gereken sonuçlar yoktur. Felsefe bilim değildir. Dolayısıyla, felsefede bilgiye ulaşmak kadar çok ulaşma biçimi de önemlidir. Bir soru ortaya koymak da bilgi ortaya koymak kadar önem taşır. Bu yazımızda “felsefi bilginin özellikleri” hakkında bilgi vermeye çalıştık.

Felsefi Bilginin Özellikleri Nelerdir?

“Felsefi bilginin özellikleri nelerdir?” sorusunun yanıtını bir kaç başlıkta incelemek gerekir. Kant’a göre felsefe: “Kendisini akla dayanan nedenlerle meşru kılmak ya da haklı çıkarmak iddiasında olan bir zihinsel etkinlik biçimi”dir. Yani felsefi bilgi pozitif anlamda bilimsel değildir ancak akla dayanır. Felsefi bilginin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

felsefenin ozellikleri nedir min

Altbaşlıklar

1. Subjektifitir: Felsefi bilgi, filozofun kendisine özgüdür. Objektif olma zorunluluğu olmadığı gibi doğası gereği de subjektiftir. Filozof, kendi düşüncelerini ve sistemini, kendi düşünce dünyası ve değer yargılarına göre ortaya koyar.
2. Eleştiricidir: Felsefi düşünce ve felsefi bilgi eleştireldir. Çünkü sorgulamalara ve sınamalara dayanır. Dogmalar felsefe için uygun değildir.
3. Akıl yürütmeye dayalıdır: Felsefe akıl yürütmeye dayalıdır. Felsefi bilgiye insan mantığı yoluyla ulaşılır. Dolayısıyla gözlem ve deney ise bilimin işidir.
4. Her sorunu aklın süzgecinden geçirir: Felsefede körü körüne kabul etme durumu söz konusu olamaz. Her sorunu mantık ile çözmek ve açıklamak zorundadır.
5. Açıklamalarında bitmişlik ya da kesinlik yoktur: Felsefenin pozitif bir bilim olmadığını, hatta bilim olmadığını yukarıda belirtmiştik. Bu sebeple, felsefe metinlerinde kesinlik ya da mutlak doğruluk özelliğini arayamayız. Her zaman farklı sorgulamalara açıktır.
6. Sistemli, düzenli ve birleştirilmiş bir bilgidir. Felsefenin bir bilim olmaması, düzensiz ve sistemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu türden bilgiler bir sistematik içerisindedir diyebiliriz.
7. Konuları bir bütün olarak inceler: Felsefede konular parça parça ele alınmaz, her şey bir sistem dahilinde olduğundan, bir bütünün parçalarıdır.
8. Evrenseldir: Felsefe yalnızca Avrupa, Asya ya da Amerika kıtasına ait bir disiplin değildir. Dolayısıyla bu bilgiler evrensel olmak durumundadır. Çünkü kendini meşru ve haklı kılmak iddiasındadır, bu sadece belirli topluluk veya bölge için geçerli olamaz.

Bu yazımızda felsefi bilginin özelliklerini ve bilimsel bilgiden farklarını inceledik. Günümüzde bilim felsefeden daha ön plandaki bir disiplin konumundadır ancak, felsefenin de işlevi henüz kaybolmuş değil. Bize göre kaybolması da mümkün değildir. Dolayısıyla biz felsefe ile ilgilenmeye devam ediyoruz ve felsefe ile ilgili yazılarımız devam edecek. İyi okumalar dileriz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu