BilimEğitimGenel

Epistemoloji nedir? Bilgi Felsefesi Hakkında Bilgiler

Epistemoloji kelime anlamı, bilginin kaynağı, doğası, doğruluğu ve sınırlarını inceleyen, bilgiyle ilgili problemleri araştıran felsefe dalı olarak geçmektedir. Bilgi felsefesi en temel disiplinlerinden biridir. Epistemoloji bilgi kavramını kendine konu edinmiştir. Bilgi, ilk çağlardan bu yana ele alınmaya başlanmış bir konudur. Bu konunun felsefi bir sorun olarak ele alınması ve temellendirilmeye çalışılması ancak Yeni Çağ’da gerçekleşebilmiştir. Bu dönemden itibaren bilgi felsefesi, bilginin kaynağını, değerini ve sınırlarını inceleyen felsefe dalı olarak varlığını devam ettirmektedir.

Bilgi edinme, bilme ve öğrenme insanın ana güdülerinden ve onu diğer canlılardan ayıran ana özelliklerindendir. Güdüler, insanın doğuşundan bu yana her yerde ve her zamanda insanın aktivitelerini temelden etkilemiştir. Yani bilgi edinmenin, dolayısı ile da bilginin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir.

Felsefenin ilk ortaya çıktığı zamanlarda insanlar ilgilerini bilginin öznesine değil, onun yerine bilginin nesnesine yoğunlaştırmışlardır. Bu da demektir ki felsefenin ilk zamanlarında insanlar “bilen özne” ile değil de “bilginin konusu olan nesne” ile ilgilenmişlerdir.

Epistemolojinin Tarihi

Bu bilimle enine boyuna uğraşan ilk filozof Platon’dur. Ardından Aristoteles, Aziz Augustinus, Aquinalı Thomas, İbni Sina, Farabi ve benzeri diğer filozoflar bu konuda çalışmalar yaptıysa da epistemoloji modern çağda ön plana çıkacaktır. Bunun sebebi de modern uygarlığı belirleyen en temel ve önemli şeyin bilgi olmasıdır. Bu bahsettiğimiz dönemde Descartes, Leibniz, John Locke, Hume, Kant ve Russell gibi filozoflar bu konu hakkında  ayrıntılı çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Epistemoloji Soruları ve Temel Kavramları

Dilerseniz öncelikle temel kavramlarına göz atalım, ardından Epistemoloji’nin sorularına göz atabiliriz. Temel kavramları;

 • Doğruluk: Bilginin, bilgisi edinilen şeyle tam uygunluğunu araştırır. Buna dayanarak doğruluk; algılar, kavramlar ve bilimsel kuramlarla nesnel gerçek arasındaki ahenktir.
 • Gerçeklik (Realite): Varlığın, varoluş tarzıdır. Bilinçten bağımsız olarak var olandır.
 • Temellendirme: Ortaya atılan bir soru ya da ileri sürülen bir sav için dayanak, gerekçe, temel bulma olayıdır.

Dilerseniz şimdi de Epistemoloji’nin sorularına göz atalım;

 • “Bilgi nedir?”
 • “Bir şeyi biliyorum demek ne demektir?”
 • “Neleri bilebilirim?”
 • “Bilgiyi nasıl elde ederim?”
 • “Bilginin unsurları nelerdir?”
 • “Bilmenin ölçüt ve koşulları nelerdir?”
 • “Bilginin türleri nelerdir?”
 • “Bilginin sınırı var mıdır?”

 

Epistemolojik inanç nedir?

Epistemolojik inanç, bilgiye inanma ve bilim ışığında bilginin öğretilmesidir. Epistemik cemaat adlı kitabı yazan Profesör doktor Hüsamettin Arslan tarafından yazılmıştır. Bilgiye dayalı bilimin öğrenilmesi amacı ile bilgiyi arayan ve öğreten kişilere verilen isim olarak kabul görmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu