BilimEğitimGenel

Ekosistem Nedir? Ekosistem Hakkında Geniş Bilgi

ekosistem ne demek? Ekosistem ekolojisi nedir? Örneklerle

Ekosistem Nedir?

Ekosistem, belirli bir alanda barınan tüm canlıların ve bu canlıların çevresinde yer alan her türlü cansız varlığın karşılıklı olmak kaydıyla ilişki içerisinde olması ve sürekli bir şekilde devamlılık şartına uyması gereken ekolojik sistemlerin tümüdür. Temel olarak yaşamımızı devam ettirdiğimiz doğal çevre, bu sisteme bağlıdır. Ancak bu doğal çevrenin ekosistemi olarak görülebilmesi için herhangi bir beşeri müdahalesiyle değil, kendi kendine meydana gelmiş olması gerekir. Peki kelime anlamı olarak ekosistem ne demek?

"<yoastmark

İlgili Makaleler

Ekosistem Tarihçesi

Fransızca kökenli olan ekosistem kavramı, canlı ve cansız tüm varlıkların iletişimi ve ilişkisi olarak tanımlanmaktadır. Gerek insan yaşamı gerekse tüm varlıkların doğal yaşamı var olan çeşitli dengelere göre uyum içerisindedir. Bu dengeye uyum sağlayan canlı ve cansız tüm varlıkların arasında insan en büyük denge ilişkisi içerisindedir. Bu ekosistemde yer alan bağlantıların çoğu bir anda fark edilemeyecek ölçüde evrenseldir.

Her şeyin birbiriyle bir ilişkiye sahip oluşu, kolaylıkla çözülemeyen bir denklem gibidir. Bu sebeple en ufak bir aksaklık ya da bozulma, bu ekosistemin zincirinde yer alan diğer kilit halkalarının da etkilenmesine ve hatta tüm dengenin alt üst olmasına zemin hazırlamaktadır. Tüm varlıklarım ekosistem çatısında toplanmış olması, birinin eksikliğinin bile tüm varlıkları etkileyeceğini gösterir. Ekosistem ya da ekosistem ekolojisi, doğal dengeniz bozulmasından dolayı ekolojik sorunlara yol açmaktadır. Var olan sistemin bozulması ve yerine sıfırdan böyle bir sistemin oluşmasına süksesyon adı verilir. Ekosistem ekolojisinin oluşumunda 4 temel bileşen yer almaktadır. Bunlar;

  • Organik ve inorganik maddeler, yani canlı ve cansız tüm varlıklar
  • Ototroflar ve yeşil bitkiler, yani primer üreticiler
  • Hayvansal ve bitkisel gıda ve maddeleri tüketen hetotroflar, yani tüketiciler
  • Mantarlar ve bakteriler, yani saprofit olarak adlandırılan ayrıştırıcılar.

Şeklindedir.

 

Ekosistem Çeşitleri Nelerdir?

Canlı ve cansız tüm varlıkların ilişkilerinden meydana gelen ekosistem ekolojisi kendi içinde de bölümlere ayrılabilmektedir. Temelde ikiye ayrılan ekosistemin çeşitleri, kara ve su olarak belirlenmiştir.

"<yoastmark

  • Karasal ekosistem

Karasal ya da biyom, bünyesinde çölleri, çayırları, mağaraları, vadileri, kentleri, dağ ve ova gibi bu sistemin parçalarını barındırır. Bundan dolayı karasal ekosistemi yer yüzünde oldukça büyük bit alanı kaplar. Bitki örtüsü, iklim ve jeolojik birçok faktörden oluşumunu sağlamakla birlikte bitki ve hayvanlarla olan ilişkilerle ilgilenir. Ayrıca kara ekosistemleri biyom olarak da tanımlanmaktadır.

  • Su ekosistemi

Su ekosistemi ise, okyanus, deniz, sazlık, gölet, nehir, akarsu gibi alanlardan oluşumu sağlayan sistemdir. Yer yüzünde canlılara en ufak bir katkı sağlayan su kaynağı dahi su eko sisteminin himayesine girmektedir.

Ekosistemdeki Bozulmaların Meydana Getirdiği Sonuçlar

Ekosistem, birçok farklı ilişkiden meydana geldiği için aksaklıklar bozulmasına yol açabilmektedir. Ekosistemdeki bozulmaların meydana getirdiği sonuçlar ele alındığında;

 

Uzun süreli bir kuraklık sorunu meydana geldiğinde bu sistemde yer alan bitki ve hayvanların sayısı ve yaşam alanı daralmaktadır. Aynı zamanda suların kirlenmesi ya da azalması gibi durumları da beraberinde getirdiği için toprakta oluşan tahribatlar da bitki ve hayvanların yaşam haklarını kısıtlamaktadır.

Dünya Gezegeni Hakkında Bilinen Her şey!

Sistemde yer alan canlılar

Ekosistemde yer alan canlı ve cansız varlıklarım yaşamını olumsuz yönde etkileyecek olan iklim değişikliği de büyük sorunlar doğurmaktadır. Yaşam şartlarına uymayan bölgeleri terk etmek adına göç eden bitki ve hayvanlar, bu yolculukta ölebilmekte ya da hasar görebilmektedir. Küresel ısınma gibi dünya felaketlerine de zemin hazırlayabilecek ve bozulmaya yardımcı olacaktır.

Erozyon oluşumu, toprak ve suyun aşınmasına ve verimliliğini kaybetmesine yol açar. Bundan dolayı dünya üzerindeki toprak ve suların temizliğini kaybederek kullanım dışı bir konuma gelmesini sağlayacaktır. Su kaynaklarının azalması da bu sistemde yer alan canlı varlıkların yaşamının kısıtlanması demektir.

Ekosistem bünyesinde gerçekleşebilecek her türlü kimyasal ve fiziksel sorun, canlı çeşitliliğinin azalmasına zemin hazırlamaktadır. Bu şekilde üreme engellenmektedir. Bu da zincirin halkalarının kopmasına ve ekosistem ekolojisi kavramını yok etmeye yönelik büyük bir sorun haline gelecektir.

Kaynaklar: https://www.google.com/

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ekosistem

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu