Genel

Bilinç Nedir?

Bilinç Nedir? Bilinç kelimesi, insanın çevresindeki ve kendisindeki olguları, nesneleri ve olayları fark ederek onları anlamlandırabilmesi ve kullanabilmesi yetisi olarak tanımlanır. Biz bu yazıda bilinç nedir felsefe, bilinç ve özbilinç nedir ve felsefede bilinç nedir gibi konuları ele alacağız. Bilinç nedir? sorusunun cevabını kısaca verdikten sonra daha detaylı bir şekilde incelemeye geçelim.

Felsefede Bilinç Nedir?

FELSEFEDE BILINC NEDIR

Felsefede bilinç nedir? Sorusu, yanıtı oldukça tartışmalı olan bir konudur. Üzerinde çokça tartışma olan bilincin ne olduğu konusunda tek ve nesnel bir tanımlama yoktur. Bilinç ağırlıklı olarak kişisel yani özneldir dersek yanlış olmaz. Bilinç, her insanın kendi yaşama şeklinin yansımasıdır. “Canlı maddenin öğretimini denetleyen özel bir öğretmendir, bazen yeterince eğitilmiş olan öğrencisi, öteki görevleriyle uğraşmak için yalnız bırakır” şeklinde felsefi tanımlamaları da varsa da, “bir kişinin kendi varlığının ya da var oluşunun duyularının, düşüncelerinin, çevresinin farkında olması, farkındalığı” şeklinde de tanımlanır. Felsfede bilinç nedir? sorusunun cevabını bilincin kendisinde aramak da doğru bir yöntem olacaktır.

Bilincin en önemli noktası, kendi iç durumumuzu sorguladığımızda kendimizin bilinçli bir varlık olduğunu hissetmemizdir. Yani bilincin en önemli özelliği kendinin farkına varmasıdır. Bu noktada hemen Rene Descartes’ın ünlü “Düşünüyorum öyleyse varım.” sözü akıllara gelmelidir. Descartes burada, zihin – beden ayrımı sorununa dikkat çekmiştir.

Öznelcilik

Öznelcilik, tamamen içsel yani kişinin kendisine ait olan ile ilgilidir. Bu da başka kişiler tarafından bütünüyle anlaşılabilecek bir konu olmaktan uzaktır. Öznelcilik her zaman öznel olan “görüyorum, hayal ediyorum, inanıyorum, düşünüyorum” gibi ifadeleri el alır. Bu yönüyle bakıldığında, öznel olan gözlemlerimiz ve tecrübelerimizi aktarırız.

Felsefeci Daniel Dennett bilinci, beynin değişik bölgelerinin aynı anda değişik işlemler yaptığı ve olayları öznel olarak yorumladığı yaratıcı kargaşa olarak kabul eder. O,  “Belki de, bir tanım bulmaya çalışmamalıyız.” der. Çünkü ona göre ortada tek ve nesnel bir doğru yoktur.

Fizikçi Roger Penrose’a göre ise bilinç, felsefi değil bilimsel bir kavramdır. Bilimin yöntemleri ile tarif edilmelidir. Bilinci aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayırır. Renk ve armoni gibi kavramları ayırt etmemizi sağlayan kısım pasif, özgür irademiz vesilesiyle iş görme ile olan kısmı da aktif bilinç olarak tanımlar

Öz Bilinç Nedir?

OZ BILINC NEDIR

Öz bilinç nedir? sorusuna yanıt olarak birden çok tanım yapılabilir. Öz bilinç, öz eleştiri ile yakından ilgilidir. Sadece öz bilinç sahibi olan kişiler kendilerini objektif bir biçimde değerlendirebilir ve hatalarını eleştirerek düzeltebilirler. İnsanın sadece çevresinde olup bitenleri değil, benliği ile ilgili olanı da kavrayıp değerlendirebilmesine öz bilinç denir. Bu farkındalık ile kişi, kendini daha iyi tanır, sözlerinin ve davranışlarının değerlendirmesini derinlemesine yapabilir. Öz bilince sahip olmayan kişi, kendisi hakkında yeterli ve doğru yargılara sahip olamaz ve hatalarını tekrarlayabilir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilin%C3%A7

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu