Bilim

Bilgisayar ve İnsan Arasındaki Benzerlikler

Bilgisayar ve insan arasındaki benzerlikler uzun yıllardır bilim insanları arasında da tartışmalara ve farklı görüşlere sahip olunan bir konudur. İnsan beynini bazı kesimler gelişmiş bir bilgisayar sistemi olarak görür ve benzerliklerinin üzerinde durur.

Beynimizin çevresinde olup bitenlerden veri toplaması, topladığı bu verileri işlemesi ve yaşadığımız çevreye ve toplumsal koşullara uygun olarak belirli bir tepki üretmesi bilgisayarların çalışma sistemine benzerdir.

İlgili Makaleler

İnsanların yemek arayışı, kendisine zarar vereceğini bildiği şeylerden uzak durması örneğin ateş gibi ve biyolojik üreme iç güdülü olması bunlara verebileceğimiz birkaç örnektir. Beynimizi tek bir bilgisayar gibi değil de milyarlarca küçük bilgisayar sisteminin bileşiminden oluşan bir organizma gibi düşünebiliriz.

Bir görüş bunu savunurken diğer bir görüş de insan beyninin bilgisayar işletimcisine benzetilemeyeceğini bu durumun oldukça kolaya kaçmak olduğunu öne sürer. Bu görüşe göre beynimiz çevresinden algıladığı verileri yalnızca işlemekle kalmaz. Aynı zaman da etkisinde kaldığı bu verilere göre değişim de gösterir. Bilgisayar ve insan arasındaki benzerlikler basite indirgenebilecek bir konu değildir bu görüşe göre.

Örneğin gitar çalmayı öğrenen bir kişinin beyni notaları, yöntemleri sadece veri olarak depolamakla kalmaz aynı zamanda bu bilgileri edinmek beynimizde değişiklik de gerçekleştirir.

Bir diğer bakış açısıyla doğduğumuz anda beynimizde veriler, yazılımlar, bilgiler hazır olarak bulunmazlar. Bilgi bizde hazır olarak bulunmaz bunu yaşadığımız süre boyunca maddeden elde ederiz. Bu sebeple bilgisayarlarla benzer olduğumuzu söyleyemeyiz.

Beynimiz hafıza konusunda da bilgisayarlardan farklı işler. Her veriyi saklamayız ve bu bilgileri depoladığımız daha büyük bir hafıza aracımız da yoktur.

bilgisayar ve insan arasindaki benzerlikler

İnsan beyninin verileri alması ve işleyerek uygun tepki üretmesi bilgisayar işlemcisinin yaptığıyla oldukça benzerdir fakat insan beynindeki yöntem çok daha farklı ve detaylıdır.

Bilgisayar ve İnsanlar Nasıl İletişim Kurarlar

İnsan beyni ile bilgisayar işlemcisi basitte aynı çalışıyor gibi gözükse de derine indikçe mühim farkların da olduğunu savunan görüşler vardır.

Örneğin bilgisayarlar bir veriyi işlerken o veri üzerinde oynama yapabilir ya da kesebilir, değiştirebilir. İnsan beyni verileri değiştiremez ve üzerinde oynayamaz. Bilgisayar ve insan arasındaki benzerlikler yine de göz ardı edilemeyecek kadar çoktur.

Yapısal bir farklılık olmasına rağmen bilgisayar ve beynin işleyişindeki benzer yöntemin varlığı inkar edilemez.

İnsanların zeka seviyesinde belirli oranlar olduğu ve kapasitesi sınırlı olduğu gibi bilgisayarların kapasitesi de sınırlıdır. İnsan beyni de aşırı yükleme olduğunda yavaşlamaya ve birtakım olumsuz tepkiler vermeye başlar, bilgisayarlar da aşırı yüklenme durumlarında yavaşlar ya da kendisini yeniden başlatır.

Bilgisayarların bünyesine virüs girdiğinde çalışamaz hale gelmesi de insan ile benzer yanlarından biridir. Dışarıdan zarar görebilecek konumdadır hem bilgisayar hem insanın kendisi de.

Eğer insanı ya da bilgisayarı dış dünyadan uzak tutarsak ikisi de virüslere karşı korunmuş olur fakat bu da gelişimi engeller.

Bilgisayar ve İnsan Beyni Arasındaki Farklar

Bilgisayar ve insan beyni işleyiş açısından benzer olsa da insan beyninin işleyişi çok daha karmaşıktır. Çünkü insan toplumsal bir varlıktır ve kendisini dış faktörlere göre değiştirme ve geliştirme yeteneğine sahiptir.

İnsan beyninin bilgisayarlardan farklı olduğunu savunan görüşe göre beynimiz aldığı verileri işlemez, bu verilerde değişiklik yapamaz ve olduğu gibi etkilenir. Bu veri alımı sonucunda da değişime uğrar. Kendisini geliştirebilen bir canlı olarak insan bilgisayarlardan bu yönle ayrılır. Bilgisayar ve insan arasındaki benzerlikler atlanamayacak kadar bariz olsa da her şeyin açıklamasını bu benzerliğe indirgemek mümkün değildir.

İnsan Beyni ve Bilgisayar Karşılaştırması

bilgisayar ve insan benzerlikler

Bilim insanlarının en çok araştırma yaptığı ve farklı görüşlerin ortaya çıktığı alanlardan biri olan bilgisayar ve insan arasındaki benzerlikler pek çok makaleye de konu olmuştur.

Beyin her zaman maruz kaldığı bilgi ve verileri alarak bu veriler üzerinde bir çözüm üretmeye çalışır. Belirsizlik durumundan kurtulmak için topladığı verilere göre değişim gösterir ve bir tepki verir.

Bu benzerlik sayesinde beynimizi daha iyi anlayabilmemiz için bilgisayarlardan yardım alabiliriz ve anlamakla kalmayıp insan beyninin işleyişini yeniden programlayabilir ve inşa edebiliriz gibi görüşler hiç de azımsanamayacak kadar çoktur. Beynimizin ve bilgisayarların şekil olarak da çok farklı olması bu benzerlikleri ortadan kaldırmaz.

Bilgisayar ve İnsan Etkileşimi

Bilgisayar ve beyin arasındaki benzerlikler bize bilgisayarlar sayesinde insan doğasını daha iyi kavrama fırsatı verebilir. Beynimiz organik bir yapı ve bilgisayarlar da insan eliyle yapılan araçlar olduğu için temel farklılıkların olması kaçınılmazdır.

Zaten benzer yanları savunan bilim insanları da yüzde yüz bir benzerlikler söz etmezler. Bu görüşler sonucunda insan beyninin bir bilgisayara tamamen benzediği çıkarımını yapamayız ama bilimin ilerlemesine yardımcı olabilecek benzerlikler taşıdığını kesin olarak söyleyebiliriz.

Gelecekte insan beynine daha çok benzer olan organik bilgisayar modelleri ortaya çıkarsa bu bilim için daha da ileri gelişme olacaktır. Kendimizi tanımamız bilim sayesinde mümkün olabilecektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu