Sağlık

Beyin Kanaması Çeşitleri

Beyindeki kanamalar, kanamaya neden olan koşullara veya kanamanın meydana geldiği bölge çeşitlerine göre ayrılabilir. Kanamaya neden olan faktöre bağlı olarak beyin kanamaları;

  • Travmatik kanama,
  • Anevrizma kanaması,
  • İntratümöral kanamalar,
  • Hipertansif kanama,
  • Venöz kanama olarak sınıflandırılabilir.

Beyin dokusunda gelişen kanamaya intraserebral kanama, beyinde ventrikül olarak da adlandırılan su dolu boşluklarda meydana gelen kanamaya intraventriküler kanama denir. Beyincik ile beyni çevreleyen en dış tabaka olan kafatası arasında meydana gelen kanama epidural kanama olarak bilinir. Kafa travmaları ve kafatası kırıklarını takip eden kanama genellikle epidural kanamalardır. Bir başka beyin kanaması türü olan subdural kanama, beyni çevreleyen zarın katmanları arasında meydana gelen bir tür kanamadır. Genellikle travma, vasküler yaralanma, kan bozuklukları ve düşük kafa içi basıncı sonucu ortaya çıkabilen subdural kanama, bazı durumlarda hiçbir sebep olmaksızın kendiliğinden ortaya çıkabilir.

beyin kanamasi

Beyni çevreleyen zarların en içteki tabakası ile orta tabaka arasında meydana gelen kanamaya subaraknoid kanama denir. Bu tür beyin kanamasının en yaygın nedeni, beyindeki damarların anevrizma gibi kanamaya neden olduğu zamandır. Aynı zamanda yaralanmalara ve enfeksiyon nedenlerine bağlı olarak subaraknoid kanamalar gelişebilir. Serebral kanamanın tipinin belirlenmesi tedavi için çok önemlidir.

Travmatik Kanama:

Travmatik kanama, modern yaşamın travmatik faktörleri ve yaşam koşulları ile birlikte değerlendirildiğinde, zamanında tedavi uygulanmadığında önemi giderek artan ve ölümcül hale gelen ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Travmatik kanamalar, epidural kanamalar, subdural kanamalar, subaraknoid kanamalar ve intraserebral kanamalar ayrı başlıklar olarak düşünülebilir. Travmatik kafa içi kanamalar, orta ila şiddetli kafa travmasının bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar. Küçük kafa travmalarında hematom (kanama) yüzdesi daha düşüktür.

İntrakraniyal kanamaların tanı ve tedavisi sonucunda hastalar mümkün olduğunca az hasarla veya hiç hasar görmeden hayatına devam edebilmektedir. Travmaya bağlı kafa içi kanama erkeklerde ve çocuklarda daha yaygındır. Travmatik intrakraniyal hematom, subdural hematom, subaraknoid kanama ve beyin kanaması meydana gelebilir.

Hipertansif Kanama:

Vasküler patoloji olmaksızın yüksek tansiyonun neden olduğu intraserebral kanamadır. Genellikle orta yaşlarda ortaya çıkar. Uzun süreli yüksek tansiyon, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, sigara ve alkol tüketimi kanama riskini artıran başlıca faktörlerdir. Aniden gelişir. Beyindeki kanamanın konumuna bağlı olarak şiddetli baş ağrısı, vücudun bir tarafında güçsüzlük, konuşma bozuklukları, nöbetler, hırıltı ve komaya neden olabilir. Hasta sıklıkla baş ağrısını “hayattaki en şiddetli ağrı” olarak tanımlar. Kişinin nörolojik durumuna ve kanamanın yeri ve miktarına bağlı olarak ameliyat veya ilaçlar kullanılır. Prosedürün amacı, kanamayla hapsolmuş beyni serbest bırakmak için kanı uzaklaştırmaktır.

Bu işeme dekompresyon denmektedir. Tedaviden sonra fonksiyon kaybı olan hastalar, uzun bir süre boyunca fizik tedavide rehabilitasyona ihtiyaç duyabilir. Kanama genellikle acildir ve hasta acil servise döndüğünde durur. Hastalarda ilk gün artmış kanama olabilir. İlk ataktan sonra tekrarlama riski son derece düşüktür.

Anevrizma Kanaması:

Beyin anevrizması, beyindeki zayıflamış bir kan damarının şişmesi ve balonlaşması durumudur. Bu tip anevrizma aynı zamanda serebral anevrizması olarak da bilinmektedir. Beyin anevrizması genellikle daldaki yuvarlak bir meyveye benzer. Beyindeki bir anevrizma, bir kan damarını parçalayarak beyin kanamasına neden olabilir. Bazı durumlarda bu kanama da felce yol açar. Beyin anevrizmasının yırtılmasına subaraknoid kanama denir. Kanamanın şiddetine bağlı olarak beyne zarar verebilir veya kanama ölüme neden olabilir. Hangi anevrizmanın patlayacağını tahmin etmek imkansızdır. Beyin anevrizmalarının en yaygın bölgesi, beynin tabanındaki Willis çemberi olarak bilinen bir kan damarı ağıdır.

Anevrizmalar genellikle çok küçüktür. Anevrizmanın boyutu 0,3 cm ile 2,54 cm arasında değişmektedir. 2.54 cm’den büyük anevrizmalara dev anevrizmalar denir. Bu tür dev anevrizmalar çok risklidir ve tedavisi zordur. Bu nedenle anevrizmaların erken teşhisi ve tedavisi çok önemlidir. Araştırmalar, beyin anevrizmasının her yıl yüzde 0,2-3 arttığını göstermiştir.

beyin kanamasi nedir

Beyin Kanaması Tedavisi Nasıl Yapılır?

Beyin ve sinir hücreleri vücuttaki en savunmasız hücrelerdir ve kısa sürede zarar görebilirler. Geri dönüşü olmayan hasar veya hücre ölümü, beyin dokusu çok kısa bir süre için yeterli kan alamadığında meydana gelir. Çoğu durumda, beyin kanamasını tedavi etme yaklaşımı, beyindeki hasarlı bölgenin olabildiğince çabuk yeterli kana ulaşmasını ve hasarın en aza indirilmesini sağlamaktır. Kanamanın şiddeti, etkilenen bölgenin boyutu, yeri ve nedeni gibi faktörlere bağlı olarak serebral kanamalı hastaları tedavi etmek için cerrahi müdahaleler gerekli olabilir. Cerrahi müdahale gerekmiyorsa hastalar konservatif olarak tedavi edilir. Bazı hastalar takip döneminde aldıkları destekleyici tedavi ile tamamen iyileşebilirler. Olası komplikasyonlar arasında felç, beyin fonksiyonlarının kaybı ve ilaç ve ilaçla ilgili yan etkiler yer alır. Hastalar ölüm riski altındadır. Özellikle müdahalenin gecikmesi durumunda ölüm riskinde ciddi bir artış söz konusudur.

Bununla birlikte, serebral hemoraji vakalarında, bazen acil tedaviye rağmen ölüm meydana gelebilir. Serebral hemorajilerde meydana gelen geçici iskemik ataklarda tedaviye en kısa sürede başlanması ve risk ortadan kalkana kadar gözlem yapılması felç ve kalıcı hasar riskini büyük ölçüde azaltır. Beyin kanamalarını önlemek için hipertansiyonlu hastalarda kan basıncının sürekli izlenmesi, tuzsuz diyete dikkat edilmesi ve ilacın dozunun hastanın ihtiyacına göre çok iyi ayarlanması önemlidir. Ayrıca sigara ve uyuşturucu kullanımından tamamen kaçınmak, araç kullanıcıları için emniyet kemeri, motosiklet sürücüleri için kask kullanımına dikkat etmek, anevrizma hastalarında mevcut tedavi sürecine uyum sağlamaya dikkat etmek, rutin testlere müdahale etmemek, Kan sulandırıcıların kullanılması beyin kanamalarının önlenmesinde oldukça etkilidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu