Eğitim

Atom fiziği nedir? Atom Fiziği Örnekleri

Atom fiziği, atomlardaki elektron bulutunun yapısı ile ilgilenen bilim dalıdır. Atom çekirdeğini, Nükleer Fizik konusu olan yapısı hakkında herhangi bir varsayımda bulunmadan belirli bir kütlenin bir nokta yükü olarak görür. Karakteristik uzunluk ölçeğinin diğer sınırında, atom fiziği moleküler fizik ve daha geniş anlamda kimya, yani atomların birbirleriyle etkileşimi ve ortaya çıkan moleküler elektron sistemlerinin yapısı ile komşudur.

Bu konuların tümü teorik temelleri için kuantum mekaniğine dayanıyor. Çünkü elektronların bir atomda veya molekülde işgal edebileceği durumlar Schrödinger denkleminin farklı çözümleridir. Bu durumlar arasındaki geçişler, Spektroskopi alanına ait çeşitli deneysel teknikler kullanarak elektronik yapıyı ve dolayısıyla kimyasal analiz için ölçmek amacıyla kullanılabilir. İlgili optik fizik alanı, çeşitli elektronik durumların popülasyonlarını değiştirme teknikleri ile ilgilenir ve lazerler gibi uygulamalarla sonuçlanır. Her ikisi de elektromanyetik radyasyon ve elektron sistemleri arasındaki etkileşime dayanmaktadır.

atom-fiziginin-uc-farkli-yonu

Atom fiziğinin üç farklı yönü

Atom fiziğinin üç farklı yönü vardır: atomların elektronik yapısı, farklı durumlar arasındaki elektronik geçişleri ölçmek için spektroskopik teknikler ve periyodik tablo ile temsil eder. Kimyasal elementlerin çeşitliliği ya da bunların elektronik yapıları tarafından yönetilen özellikleri. Atom gibi bir kuantum mekanik sistem için Schrödinger denklemini çözerek, bir elektronun hangi durumları işgal edebileceğini ve her bir durumun toplam enerjisinin ne olduğunu belirleyebiliriz.

Bu atomun önceki Bohr modelinde tahmin edilen atomun kabuk yapısına yol açar. Farklı enerjilere sahip, farklı durumlar göz önüne alındığında bir elektronun durumdan diğerine uyarılmasını sağlar. Uygun enerjinin fotonu tarafından sağlanabilen belirli miktarda enerji gerektirdiği belirtisine ulaştırır. E= h νE=hν İle süpürme elektromanyetik spektrumun, enerji düzeyleri arasındaki olası tüm geçişler yapılır. Hemen hemen aynı enerji düzeyleri arasında küçük yarılmalar da dahil olmak üzere, eşlenebilir yani ince yapı spektrumu önceliğidir.

Hidrojen atomu durumları analitik olarak hesaplanabilirken, birden fazla elektron içeren diğer atomların karmaşıklıkları yaklaşık değerlerin gerekli olduğu anlamına gelir. Uygulamada helyum ve alkali metaller yoluyla hidrojenden, pertürbasyon teorisi kullanılarak periyodik tablonun geri kalanına kadar karmaşıklık katmanları kademeli olarak oluşturulur. Bu yaklaşım daha basit sistemden bilinen durumları kullanır ve onları enerjilerini daha karmaşık duruma uyarlamak için bir düzensizlik ekler.

Atom (moleküler) Fiziğin Uygulandığı Alanlar ve Özellikleri

Diğer adı moleküler fizik olan atomların alt yapısını araştıran bu bilim dalı uygulandığı alanlar genellikle nükleer fizik ile karıştırılmaktadır.

  • Atoma ait fiziksel özelliklerini araştırmak.
  • Atomun çekirdek, elektron yapısı.
  • Atomun kendine ait olduğu enerji ve bu enerjinin yapısı
  • Fotoelektrik olayının araştırılması
  • Fotonların fiziksel özellikleri ve yapısı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu