Genel

Aristoteles Kimdir?

Aristoteles Kimdir? MÖ 384 yılında doğmuş ve MÖ 322 yılında 62 yaşındayken ölmüştür. Doğum yeri Stagira, Çalcidian Ligi, ölüm yeri ise Euboea, Makedonya Krallığıdır. Aristo kısa adıyla da bilinen Aristoteles Platonun öğrencisi ve Büyük İskender’in akıl hocasıdır. Bu yazımızda Aristoteles hangi felsefi akımın temsilcisidir, Aristoteles kimdir, Aristoteles hangi görüşü savunur gibi soruların yanıtlarını vermeye çalışacağız.

Platon ile birlikte düşünce tarihinin en önemli düşünürlerinden biri olan Aristo, mantık, fizik, biyoloji, zooloji, astronomi, metafizik, etik, estetik, ruh, psikoloji, dilbilim, ekonomi, siyaset ve retorik gibi pek çok alanda çoğu o alanın kurucusu olan eserler vermiş, eserleri 16. ve 17. yüzyılda modern bilim gelişene kadar Avrupa ve İslam coğrafyasındaki bilimsel çalışmanın temelini oluşturmuştur. Günümüzde de kullanılan birçok bilimsel ve felsefi terimi bulan kişi Aristoteles’tir. Felsefe alanında ortaya attığı görüşler ise günümüzde dahi tartışılmaya devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Aristo’nun Hayatı

aristonun hayati

Aristo’nun hayatı hakkında çok fazla şey bilinmese de, Makedon Kralı II. Filip‘in doktoru olan babası Nicomachus’un Aristo küçükken öldüğü bilinmektedir. Aristo Makedonya sarayında hocalar tarafından büyütülmüş, 17-18 yaşlarındayken ise Platon’un Akademisi’ne girmiş ve burada 20 yıl kadar kalmıştır. Platon’un ölümünden sonra  MÖ 343‘te Makedon Kralı II. Filip’in isteğiyle Filip’in oğlu Büyük İskender’e akıl hocalığı yapmıştır. Daha sonra ise Atina’ya dönerek Lyceum’da Platon’un yaptığı gibi bir okul kurmuştur. Düşüncelerinin ve felsefi sisteminin büyük kısmını burada ortaya koyduğu düşünülür.

Aristoteles’in ismiyle günümüze kalan eserlerin ne şekilde toplandığı veya yazıldığı tam olarak bilinmemektedir. Çünkü bu eserler basılmak için yazılmış olmaktan çok, ders anlatımı ve ders notları görünümündedir. Buna rağmen bu metinler Geç Antik Çağ, Orta Çağ, ve Rönesans boyunca bilim ve felsefe alanında oldukça etkili metinler olarak kabul görmüştür. Örneğin astronomi hakkındaki düşünceleri Kopernik’in; fizik hakkındaki çalışmaları Galileo ve Newton’un çalışmalarıyla aşılabilmiştir. Doğa ve hayvanlar hakkındaki görüşleri ise modern kimya ve biyoloji bilimleri gelişene kadar etkinliğini baskın bir şekilde sürdürmüştür.

Aristo’un Eserleri

epistemoloji ile ilgili kitaplar

Aristo’ya etfedilen en önemli eserler arasında;  Bu eserlerinin en önemlileri arasında Metafizik, Kategoriler, Fizik, Nikomakhos’a Etik, Politik, Ruh Üzerine ve Poetika sayılabilir. Ancak Aristo asıl etkisini çok sonra göstermiştir. Erken Hristiyanlığın Neo-Platonizminde, Orta Çağ’ın Hristiyanlık teolojisinde, İslam felsefesinde, ve skolastik düşüncede Aristo etkisi baskın şekilde görülür hatta, İslam düşünürleri tarafından “muallim-i evvel” yani “ilk öğretmen” olarak adlandırılmıştır.

Felsefe tarihi boyunca güncelliğini ve popülerliğini koruyan Aristo, günümüzde de felsefe alanındaki tartışmaları etkilemekte ve düşünceleri tartışılmaya devam etmektedir.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Aristoteles

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu