GenelNedir

Alman İdealizmi Nedir?

Alman İdealizmi felsefi akımı Almanya’da ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Bu akım 18. yüzyıl’ın sonları ile 19. yüzyıl’ın başları arasında sürmüştür. Alman idealizmi Immanuel Kant’ın 1780’ler ve 1790’lardaki çalışmaları üzerine gelişmiştir. Akım; romantizm ve Aydınlanma Çağı ile doğrudan ilişkilidir. Bu hareketin önemli düşünürleri Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Schelling ve Georg Wilhelm Friedrich Hegel‘dir. Bununla beraber Friedrich Heinrich Jacobi, Gottlob Ernst Schulze, Karl Leonhard Reinhold ve Friedrich Schleiermacher de bu akıma önemli katkılarda bulunmuştur.

Alman İdealizmi

Alman İdealizmi, Kant‘ın öncülüğünde ortaya çıkmıştır. Kant’ın kendimizde var olan dışında hiçbir şeyi asla bilemeyeceğimizi öne süren felsefesi, felsefenin gidişatını keskin bir biçimde değiştirmiştir.

İlgili Makaleler

kant quem foi historia contribuicoes para a filosofia e principais obras

Kant Alman idealizminin en büyük filozofudur. Gerçekliği, fenomenler dünyası ve kendinde şey alanı olarak ikiye bölmüş ve diskürsif düşünceyi fenomenler alanıyla sınırlandırarak, natüralist doğa görüşüne ve dolayısıyla doğalcılığın içerdiği mekanizme, kaderciliğe, ateizme, egoizm ve hazcılığa karşı çıkmıştır.

Adı geçen idealist filozoflar düşüncelerinin çıkış noktası olarak dünyanın akıl ile anlaşılabilirliğini, ve ahlak yasalarının getirdiği özgürlüğü almışlardır.

Onlara göre gerçek dünya, ideal olan yani duyular üstü olan dünyadır. Bu da aklın ya da tinin dünyası anlamına gelir. Fichte ve Schelling gibi düşünürler ideal ilke kategorileri düzenleyerek, pratik ve teorik düşünceyi birleştirerek bilgiye birlik kazandırarak mekanizmle teleolojinin karşıtlığının üstesinden gelmeye çalışır.

Alman İdelizmi Nedir?

Alman İdealizmi nedirSorusunun belli başlı bir cevabı yoktur. Alman İdealizmi, Alman Felsefesi’nin bir dönemidir. Kant ile başlamış Fichte ve Schelling ile devam etmiştir.

Bu tanımlar arasında en basit ve sınırları belirgin olanı C. L. Michelet’in tanımıdır:

“Kant’tan Hegel’e kadar Almanya’daki son felsefe sistemlerinin tarihidir.”

Eckehart, Böhme, Leibniz ve Kant’ın fikrî ve manevî babası olduğu Alman düşüncesinin devamlılığı, Alman İdealizmi’nin en çok öne çıkan özelliğidir. Örneğin N. Hartmann, Alman İdealizmi’nin belirli bir döneme aitmiş gibi nakledilmesini doğru bulmamaktadır.

Alman İdealizmi tarihsel olarak sınırlanması güç bir akım olduğundan kişi ve konulara göre sınıflandırılmaktadır. Buna göre Alman İdealizmi, Kant’a yakın duran veya Kant’ın karşı çıkan filozofların geliştirdiği, Hegel’in düşünceleriyle sona eren bir metafizik felsefesidir.

Alman İdealizmi’nde en çok tartışılan konulardan biri Kant’ın konumudur. Kant’ın felsefesi genellikle, Hegel ile son bulan Alman İdealizmi’nin çıkış noktası olarak kabul edilir. Fakat burada karşımıza çıkabilecek en önemli problem, Kant’ın akıl eleştirisinden Hegel’in tin felsefesinin nasıl ortaya çıktığıdır. Bu durumda N. Hartmann daha haklı duruyor. Ona göre Alman İdealizmi’nin çıkış noktası Kant değil onun yandaşları ve karşıtlarıdır.

Alman İdealizmi ile ilgili olarak en tartışmalı durumlardan biri de Schelling’in konumudur. Schelling yalnızca Hegel’in bir öncüsü müdür, yoksa geç dönem özdeşlik felsefesi ile Alman İdealizmi’ni pik noktasına Hegel’den önce yükseltimiş kişi midir?

1900’lü yılların başlarından itibaren, II. Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar bu kavramın Alman Nazist taraftarları tarafından, “baba vatan ve millet uğruna kendini feda etmeye hazır olmak” anlamında kullanılması sonucu Alman İdealizmi popüler kültürde çok büyük bir anlam kaymasına da uğramıştır.

“İdealizm” sözcüğü, ‘Alman’ sözcüğü kullanılmadan, günümüz Almanya’sında belirli idealler için kendini adamak anlamında kullanılmaktır.

Kaynak: https://www.felsefe.gen.tr/alman-idealizmi-nedir/

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu